Redakční rada Metodických aktualit 22. 5. 2018

15. 5. 2018

Připravujeme již sedmé číslo Metodických aktualit. Jedním z témat, kterému bychom se chtěli věnovat, je zákon o registru smluv a jeho dopady na podnikatele. Chtěli bychom Vás seznámit se základními principy tohoto zákona a s jeho aplikací v praxi. Dozvíte se, jak správně postupovat, jaká jsou rizika a důsledky neregistrace smlouvy, která podléhá povinnosti zveřejnění. Nebudou chybět ani další zajímavé informace a řešené dotazy z oblasti účetnictví a daní. Již brzy naleznete v nabídce našeho e-shopu.