Redakční rada Metodických aktualit 21. 3. 2017

17. 3. 2017

Do dubnového čísla Metodických aktualit plánuje Redakční rada časopisu zařadit článek věnující se elektronickým podáním, elektronickému doručování, nové legislativě v oblasti elektronických podpisů a identifikace a také elektronickým dokladům a písemnostem. Oslovili jsme a požádali o spolupráci opět MVDr. Milana Vodičku, který pro nás zpracoval příspěvek s obdobnou tematikou již v roce 2015. V redakci časopisu se sešlo také několik dalších zajímavých dotazů z praxe – budeme se jim věnovat a zpracovávat k nim odpovědi.