Redakční rada Metodických aktualit 21. 11. 2018

15. 11. 2018

Redakční rada již v tomto okamžiku připravuje obsah prvního čísla Metodických aktualit pro ročník 2019, které by předplatitelé měli dostat na svůj stůl ještě před Vánocemi. Budeme se věnovat účetním i daňovým otázkám. Ti z vás, kteří řešíte otázku účtování cenných papírů a podílů, v něm naleznete všechny důležité informace o způsobu jejich účtování i ocenění, včetně povinnosti přecenění některých skupin cenných papírů a podílů k okamžiku sestavení účetní závěrky. Pozornost bude věnována i účtování výnosů plynoucích z jejich držby a prodeje. Nebude chybět ani daňové hledisko, a to z pohledu daně z příjmů právnických osob. Další téma bude výhradně daňové. Zaměříme se v něm na zdaňování příjmů zahraničních umělců v ČR. MA č. 1/2019 si budete moci objednat v našem e-shopu.