Redakční rada Metodických aktualit 20. 3. 2018

14. 3. 2018

Právní úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti jsme se v našem odborném časopisu věnovali již v roce 2016 (MA č. 7/2016). Praxe však přináší stále nové a nové problémy a to je důvod, proč se k dané problematice opět vracíme. V rámci dubnového čísla Metodických aktualit se zaměříme na aktuální problémy a novou judikaturu v dané oblasti. Zařadíme i zpracovaná stanoviska k dotazům z oblasti účetnictví a daní.