Redakční rada Metodických aktualit 15. 12. 2016

15. 11. 2016

Členové Redakční rady budou na svém posledním letošním jednání připravovat obsah Metodických aktualit č. 2/2017. Již tradičně bychom druhé číslo MA chtěli věnovat sociálnímu a zdravotnímu pojištění – rekapitulaci změn od 1. ledna 2017 a vybraným problematickým oblastem, ve kterých plátci pojistného nejčastěji či opakovaně chybují. Rádi bychom našim čtenářům nabídli také aktuální informace k účetní závěrce neziskových organizací.

Redakce časopisu obdržela od čtenářů řadu dotazů – budeme k nim zpracovávat řešení, v nichž vyjádříme svá odborná stanoviska k uplatněným postupům účtování, k praktické aplikaci daňových zákonů aj.