Redakční rada Metodických aktualit 14. 12. 2017

5. 12. 2017

Ještě před vánočními svátky se sejdou členové Redakční rady k dalšímu jednání, na kterém budou připravovat obsahovou náplň Metodických aktualit č. 2/2018. Toto číslo bude věnováno změnám v sociálním a zdravotním pojištění od roku 2018. Kromě výkladů nejdůležitějších nových či novelizovaných ustanovení zákonů budou zařazeny i příklady vysvětlující jejich praktickou aplikaci.