Připomínkujeme účetní legislativu

23. 4. 2020

Ani karanténa zcela nezastaví naši práci. Svaz účetních ČR je připomínkovým místem Ministerstva financí a díky tomu máme v těchto dnech možnost připomínkovat navrhovanou změnu Vyhlášky č. 410/2009 Sb., která je jako podzákonná norma určena některým vybraným účetním jednotkám, tj. směřuje do úpravy účtování a výkaznictví státu. Novelizace má přispět zejména k právní jistotě a sjednotit terminologii. Svaz účetních ČR tohoto otevření Vyhlášky využil, aby navrhl opravu dlouhodobě nesprávné právní úpravy Přehledu o peněžních tocích a současně navrhuje pomocí přechodných ustanovení umožnit vybraným účetním jednotkám použít správnou metodiku výkaznictví co nejdříve.

Děkujeme našim odborníkům na problematiku účetnictví státu, že si i v této těžké době našli čas, aby pomohli kultivovat české účetní prostředí ve veřejném sektoru.