Práce na úpravě účetní profese pokračují

19. 7. 2019

Ačkoli jsou prázdniny v plném proudu, sešel se dne 18. 7. 2019 v plném počtu Komitét pro certifikaci, jakožto vrcholný orgán systému certifikace účetní profese Svazu účetních ČR, aby diskutoval možnosti zakotvení účetní profese do nové účetní legislativy. Úvodní slovo a diskusi k tomuto tématu řídil člen Komitétu, JUDr. David Bauer, který v rámci Ministerstva financí přípravu nové účetní legislativy z titulu ředitele příslušného odboru garantuje. Jako hosté se zasedání zúčastnili Ing. Tomáš Severa z Ministerstva financí a dále prezidentka Svazu účetních ČR Magdalena Králová. Připomeňme v této souvislosti i další členy komitétu – Bohumil Král, Libuše Mullerová, Jarmila Noskievičová a nová posila Tomáš Rain, který byl jmenován členem komitétu teprve 25. 6. 2019 a hned se do činnosti Komitétu věcně zapojil. Zřizovatele a vlastníka systému certifikace s hlasem poradním reprezentuje v Komitétu Martin Petr, viceprezident Svazu účetních ČR.

JUDr. Bauer otevřel dané téma tím, že vidí jako velmi dobré rozpoutání diskuse o kvalitě účetnictví a účetních závěrek a též způsobilosti osob, které účetnictví vedou, nicméně prioritu vidí v úpravě účetnictví jako takového a zakotvení profesních účetních vnímá spíše v dlouhodobém horizontu. V rámci diskuse prezidentka Svazu účetních ČR upozornila na nežádoucí legislativní mezeru definice pozice „účetní“ a informovala o otevření veřejné diskuse na toto téma, která vyvrcholí panelovou diskusí 2. října 2019 a o zájmu, aby se definice, která z veřejné diskuse garantované Svazem účetních ČR vzejde, stala součástí účetní legislativy již v krátkodobém horizontu. Tato definice má již být obsahově propojena na systém certifikace Svazu účetních s cílem maximálně ve střednědobém horizontu posílit odpovědnost účetních v účetním procesu. Zmínila, že vnímá obavy podnikatelů ze zvýšení finanční a administrativní náročnosti, a proto Svaz účetních otvírá diskuse i směrem k podnikatelům, a to i ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Závěrem shrnula i čerstvě nabyté zkušenosti z mezinárodního setkání vrcholných představitelů evropských účetních samospráv, které proběhlo koncem června v Rakousku, s tím, že v nejbližších sousedních státech je profese regulována a jako velmi inspirativní vnímá pro ČR rakouský model.

Fotogalerie zde