Práce na nové účetní legislativě pokračují

22. 12. 2019

Díky tomu, že jsme připomínkovým místem Ministerstva financí, dostali jsme možnost vyjádřit se v rámci vnějšího připomínkového řízení k Návrhu věcného záměru nového zákona o účetnictví.

Ačkoli dle legislativních pravidel připadla tato fáze procesu příprav nové účetní legislativy na vrcholící advent, připravili jsme a odeslali za profesi věcné připomínky. Je naším záměrem udělat maximum, pro jasnou, moderní a praxi prospěšnou právní úpravu. Děkujeme proto všem členům metodických rad, kteří se materiálem zabývali, ale i Vám všem, kteří jste využili možnosti se naším prostřednictvím s Návrhem seznámit a zaslali nám buď přímo, nebo prostřednictvím svých členských spolků, cenné podněty.

Svým přístupem jste Vy všichni, kdo se na připomínkovém řízení podíleli, dali v době příprav na nadcházející vánoční svátky kus sebe též profesi a svým kolegům. Jsme rádi, že s námi tvoříte silného a kompetentního zástupce účetní profese v České republice.

Děkujeme a přejeme Vám všem krásné Vánoce!