Pozastavení režimu B programu Antivirus od 1. ledna 2022

3. 1. 2022

Usnesením vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 bylo od 1. ledna 2022 pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům při splnění ostatních podmínek programu náleží.
Pozastavení souvisí se záměrem vlády analyzovat nastavení programu a posoudit jeho efektivitu. Zhodnoceno bude především to, zda současný rozsah protiepidemických opatření odpovídá výši finančních prostředků, které mohou zaměstnavatelé z Antiviru B čerpat. V rámci období platnosti programu (30. červen 2022) pak může vláda v závislosti na konkrétní situaci znovu obnovit období uznatelnosti výdajů, prodloužit ho nebo schválit nové.

Režim A vztahující se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19, zůstává v platnosti do konce února 2022.

Podrobnější informace MPSV k režimu A i B programu Antivirus zde