Panelová diskuse „Kdo je účetní“

3. 10. 2019

Ve středu 2. 10. 2019 vyvrcholila první etapa veřejné diskuse na téma „Kdo je účetní“. Po uvítání a zahájení diskuse prezidentkou Svazu účetních České republiky Magdalenou Královou, otevřel diskusi pan Robert Krupa ze společnosti Solitea s nejaktuálnějšími výstupy výzkumu zaměřeného na účetní a jejich profesi. Potvrdil výsledky šetření v rámci organizačních jednotek Svazu účetních České republiky o věkové struktuře, kdy průměrných věk aktivních účetních je nejsilnější ve skupině 40 – 50 let. Z účetních firem již více jak 2/3 nejsou schopny přijímat nové klienty. Účetní potvrzují, že práci by jim usnadnily další formy digitalizace. Tyto teze byly diskusí potvrzeny jako největší aktuální výzva pro profesi a Svaz účetních. Navázala paní Viera Kučerová z ACCA, aby se podělila se zkušenostmi, jak je či není regulována profese v zahraničí. Překvapivě nejsilnější regulaci účetních má nyní Portugalsko, naopak Velká Británie má tak silně uchopeno zvykové právo, že regulace tam není nutná a otázka kvality účetní profese je řešena trhem. Prezidentka Svazu účetních České republiky Magdalena Králová doplnila informace o zkušenosti z nejbližších sousedních zemí Rakouska a Německa. Potvrdila mezinárodní zájem posilovat účetní profesi na úrovni Evropské Unie, jež vzešel ze sympozia prezidentů Evropských profesních organizací účetních, jehož se osobně účastnila. Paní Magdalena Králová následně ve svém vstupu shrnula výsledky veřejné diskuse, jež se sešly během prázdninových měsíců na Svaz účetních. Seznámila kolegy s uchopením profese jak ze strany agentur práce, tak s klasifikací, jíž využívají úřady práce. Trh práce již nyní rozlišuje minimálně dvě úrovně pozic „účetní“. Sami účetní pak vnímají potřebu větší profesní opory v možnostech pojištění základních daňových úkonů, které na profesi účetních jednoznačně váží, a to hlavně oblasti podkladů pro daň z přidané hodnoty. V případě silnější opory se nebrání povinné certifikaci a regulaci účetní profese. Poslední host Ing. Petr Studnička z outscoursingové společnosti ASB Group, zabývající se účetnictvím  a reportingem, reagoval na vše, co již zaznělo a podělil o zkušenosti z praxe ASB Group, která rovněž rozlišuje úrovně pozic v účetních procesu, jakož i navazující potřebou znalostí a související odpovědnosti. Z pléna se do diskuse zapojil i zástupce České daňové správy Ing. Žákovec a za státní správu potvrdil, že za vyjasněných podmínek může být profesní účetní též regulérním partnerem pro správu daní. Diskuse je též cenným východiskem pro revizi Systému certifikace účetní profese Svazu účetních, kde již byla za tímto účelem ustavena pracovní skupina, jakož i pro uchopení účetní profese v legislativě. Všem diskutujícím děkujeme.

 

Fotogalerie zde