Organizační změna na Ministerstvu financí ve věci regulace účetnictví

3. 2. 2020

Na Ministerstvu financí došlo k 1. 1. 2020 k organizační změně, jejímž výsledkem je zrušení samostatného odboru účetnictví. Nově je regulace účetnictví rozdělená do dvou sekcí v návaznosti na povahu účetních jednotek. V rámci sekce „Finanční řízení a audit“ vedené náměstkem Tomášem Vyhnánkem zůstává i nadále regulace účetnictví veřejného sektoru a výkaznictví státu.

Účetnictví podnikatelů přešlo k novému roku do samostatného oddělení v rámci odboru Příjmové daně. Organizačně toto oddělení působí v sekci „Daně a cla“ Věcně příslušný náměstek Stanislav Kouba přijal minulý týden na Ministerstvu financí prezidentku Svazu účetních České republiky Magdalenu Královou. V přátelské atmosféře vzájemně prodiskutovali nejen důsledky této organizační změny ve vazbě na regulaci účetnictví. Pan náměstek deklaroval i do budoucna nezávislost účetnictví ve vztahu k daním. Naopak vnímá prostor pro sbližování problematiky v přizpůsobování odlišností v rámci úpravy daní z příjmů účetnímu pojetí. V této souvislosti vidí prostor nejen v zavádění IFRS v rámci finančního sektoru, ale např. též v úpravě majetku či vkladů do podnikání. Obě strany si potvrdili zájem na společném postupu v rámci přípravy nové účetní legislativy i rozšíření spolupráce ve vztahu k daňovým předpisům, neboť i ty v našem právním prostředí vedení účetních agend bezesporu ovlivňují. Více se přímo od pana náměstka můžete dozvědět již 20. února na našem Čaji o páté - viz zde