Ohlédnutí za konferencí Top Tax Forum dne 6. června 2018

20. 6. 2018

Ohlédnutí za konferencí Top Tax Forum dne 6. června 2018

Začátkem měsíce června jsme měli možnost podílet se jako partneři podílet na konferenci Top Tax Forum, která měla podtitul „Svět daní a podnikových financí – dnes s experty o tom, co můžete čekat už zítra“.
Ačkoli téma zní „daňově“, byla účast zástupců účetní profese na této akci zcela na místě.  Prezentována byla novela zákona o daních z příjmů vyvolaná povinnou implementací Evropské směrnice „ATAD“ (Anti Tax Avoidance Directive) nejpozději k 1. 1. 2019. Navrženou novelou se svět daní tomu účetnímu světu zase o něco vzdálí. Novinkou, na níž si budeme zvykat, je totiž zdanění přemístění majetku bez změny vlastnictví použitím fikce prodeje sobě samému. Na druhou stranu ale i zde stoupne nárok na podrozvahovou evidenci o umístění složek majetku, která k účetnictví bezesporu patří. Též novinky v omezení daňové uznatelnosti výpůjčních výdajů přinese potřebu precizní evidence nejen v rámci skupin nákladů ale i na řádné ocenění odpisovaného majetku.
Po bloku novelizace zákona o dani z přidané hodnoty a témat týkajících se daňového procesu, ať už zkušenosti z kontrol či problematika zajišťovacích příkazů, mohli účetní v sále opět zbystřit.

Naprosto klíčovou úlohu sehrávají účetní též na úseku daňových úlev na výzkum a vývoj. Oddělenou evidenci nákladů zde zákon přímo předpokládá a z konference vyplynulo, že právě tato evidence je předmětem daňových kontrol, přičemž správci daně se zaměřují na průkaznost, přehlednost a oddělenost od ostatních nákladů, jejich členění na jednotlivé projekty a jednotlivé účetní případy, jakož i vyloučení nákladů, na které byla poskytnuta jiná forma podpory.

Konečně potřebu dokonalé účetní evidence potvrdila i problematika transferových cen. I zde je třeba vnímat „zásadu účetní jednotky“ a do účetnictví zahrnout to, co do co něj opravdu patří. Současně je třeba se zaměřit na kalkulační vzorce, které mohou být oporou v dokumentaci převodních cen a snížit tak riziko doměření daně. Praxe už přinesla doměrky daně z příjmů nejen z navýšeného daňového základu daně společnosti, ale též posouzení rozdílu v cenách jako skrytou dividendu a doměření daně z dividend.

Konference znovu potvrdila nezbytnou potřebu účetních vnímat též daňové souvislosti a potřeby podniků i správců daně, protože jedině tak mohou dát pevný základ pro optimalizaci daňových nákladů svých zaměstnavatelů, resp. klientů.

Mgr. Ing. Magdaléna Králová
víceprezidentka Svazu účetních ČR