Novela zákona o státní sociální podpoře od 1.10.2017 - potvrzení příjmů po jednotlivých měsících u přídavku na dítě

2. 10. 2017

Na základě požadavku Úřadu práce ČR – Generálního ředitelství si Vás dovolujeme informovat, že od 1. 10. 2017 vstupuje v účinnost novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kterou se mění rozhodné období pro stanovení nároku na dávku přídavek na dítě z ročního příjmu na čtvrtletní stejně jako u příspěvku na bydlení.

Vzhledem k tomu, že z důvodu účinnosti novely došlo i k úpravě formuláře Doklad o výši čtvrtletního příjmu, je třeba, počínaje příjmem za 3. čtvrtletí 2017, potvrzovat příjmy z výdělečné činnosti po jednotlivých měsících a to jak pro přídavek na dítě, tak pro příspěvek na bydlení.
V případě souběhu obou dávek se doklad o výši čtvrtletního příjmu dokládá pouze jednou.

V případě doložení potvrzení v souhrnné částce za celé čtvrtletí bude klient ( žadatel o přídavek na dítě) vyzván k doložení potvrzení za jednotlivé měsíce daného čtvrtletí.

Doplňující informace:

zákon 200 2017 Sb. novela SSP.docx

Informace_PnD_01_10_2017.pdf

XPrijC171001214C.PDF