NÚR: aktualizace textu interpretace I-8 schválena do vnějšího připomínkového řízení

22. 3. 2023

Dne 20. března 2023 schválila Národní účetní rada na svém zasedání interpretaci I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku do vnějšího připomínkového řízení. Zpracovateli aktualizovaného textu interpretace jsou prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (VŠE v Praze), Ing. Libor Vašek, Ph.D. (VŠE v Praze), doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (KA ČR), Ing. Jiří Pelák, Ph.D. (VŠE v Praze).

Připomínky k aktualizaci textu této interpretace můžete zasílat na adresu muller@vse.cz do 21. dubna 2023.

Zdroj: www.nur.cz