Nový zákon o evidenci skutečných majitelů nabude účinnosti 1. 6. 2021

4. 2. 2021

 

Ve Sbírce zákonů ČR, v částce 17 ze dne 3. 2. 2021, byl publikován zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, který nabývá účinnosti 1. 6. 2021.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů zejména:

  • definuje pojmy „evidující osoba“ a „skutečný majitel“ (zároveň vymezuje právnické osoby, u kterých platí, že skutečného majitele nemají)
  • upravuje práva a povinnosti při zjišťování a evidenci skutečného majitele
  • rozšiřuje rozsah údajů zapisovaných do evidence skutečných majitelů
  • upravuje proces zápisu údajů o skutečném majiteli (zápis v řízení prostřednictvím soudu nebo prostřednictvím notáře) a nově umožňuje tzv. automatický průpis některých údajů z veřejných rejstříků při splnění zákonem stanovených předpokladů
  • obsahuje úpravu k řešení nesprávností údajů v evidenci skutečných majitelů
  • umožňuje komukoliv získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis a získat potvrzení o tom, že o skutečném majiteli právnické osoby není v evidenci veden žádný údaj
  • stanovuje sankce za porušení povinností spojených s evidencí skutečných majitelů (§ 53 až § 55).

Přechodná ustanovení upravují lhůty, do kdy má evidující osoba zajistit, aby platné údaje odpovídaly požadavkům tohoto zákona.