Nový kompenzační bonus (2021) - nejčastější otázky a odpovědi

16. 2. 2021

 

1. Pro koho je nový kompenzační bonus určen?

Stejně jako podzimní kompenzační bonus je i ten nový určen osobám samostatně výdělečně činným, malým s.r.o. a dohodářům.

2. Mohu již žádat o nový měsíční kompenzační bonus?

V tuto chvíli je nutné s podáváním žádostí o nový kompenzační bonus na finanční úřady vyčkat, protože probíhá schvalování návrhu zákona. Legislativní proces můžete sledovat na stránkách poslanecké sněmovny: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1160.

3. Jakým způsobem a kde bude možné o nový kompenzační bonus zažádat?

Podat žádost bude nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Finanční správa také zachová jednoduchý online formulář. Nový kompenzační bonus bude platit zpětně od 1. února 2021, žádost ale ještě není možné podat. Nejprve musí dojít ke schválení zákona.

4. Jakou maximální částku mohu v rámci nového kompenzačního bonusu čerpat?

Za předpokladu splnění podmínek daných zákonem bude možné nově čerpat až 1 000 Kč za den v případě OSVČ a společníků s.r.o. U dohodářů zůstává výše bonusu na 500 Kč za den. Zákon zatím zavádí dvě bonusová období - únor a březen letošního roku. Pro subjekty s nižšími příjmy (důchodci, studenti) bude bonus individuálně zastropován, aby nedocházelo v jednotlivých případech k vyšší kompenzaci, než činil skutečný pokles příjmů v daném období.

5. Lze kombinovat původní kompenzační bonus s tím novým?

Ano, kombinace je možná. Původní kompenzační bonus zatím pokračuje, a tak si při splnění podmínek můžete zažádat o vyplacení peněz za další dny již sedmého bonusového období. Jakmile bude schválen nový kompenzační bonus, můžete požádat i o něj. Za kompenzační bonus však můžete dohromady získat maximálně 1 000 Kč denně.

 

Zdroj: www.mfcr.cz