Novela zákona o DPH nabývá účinnosti 1. 10. 2021

1. 10. 2021

Novela zákona o dani z přidané hodnoty byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 355/2021 Sb. (částka 156 ze dne 30. 9. 2021) a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021. Novela je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají především prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Informace Finanční správy ČR