Nové vymezení obsahové náplně živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“

26. 5. 2021

Dne 26. 5. 2021 vyšlo ve Sbírce zákonů, částka 89, nařízení vlády č. 208/2021 Sb.kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Novela mimo jiné v příloze č. 2 nově vymezuje obsahovou náplň živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. Na její nové specifikaci se aktivně podílel i Svaz účetních České republiky. 

Výše uvedená novela nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.