Nová interpretace NÚR I-46

26. 7. 2021

Národní účetní rada na svém zasedání dne 18. června 2021 schválila text interpretace I-46 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvu. Zpracovatelem interpretace jeIng. Jiří Pelák, Ph.D. za Komoru auditorů ČR.

Text interpretace je k dispozici odborné veřejnosti na stránkách NÚR.