Nová interpretace Národní účetní rady I-40

29. 1. 2020

Národní účetní rada na svém zasedání dne 20. ledna 2020 schválila text interpretace
I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje. Zpracovatelem interpretace byli Ing. Petr Vácha, Ph.D., za Komoru auditorů ČR, a doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., za VŠE v Praze.

Text interpretace je k dispozici odborné veřejnosti na stránkách NÚR zde.