Nová interpretace Národní účetní rady I-39

25. 4. 2019

 

Národní účetní rada na svém zasedání dne 15. dubna 2019 schválila text interpretace I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku. Zpracovatelem interpretace byli Ing. Hana Březinová a Ing. Petr Vácha za Komoru auditorů ČR.

Text interpretace je k dispozici odborné veřejnosti na stránkách NÚR.