Newsletter SÚ ČR 30-05-2017

30. 5. 2017

 Vážení,

dovolujeme si Vás tímto informovat o spuštění nových webových stránek Svazu účetních České republiky https://www.svaz-ucetnich.cz/
 
a dále Vás informovat o novinkách a nabídnout školení na aktuální témata.

7. 06. 2017 = Účetní a daňové aktuality
 
15. 06. 2017 = Řízení o sankcích ze zákona o účetnictví, nový přestupkový zákon
 
2. 09.- 09. 09. 2017 = Zahraniční seminář
 
11. 10. 2017 = Daňový řád pro účetní
 
12. 10. 2017 =  Fakturace v přeshraničním obchodu a službách /včetně účtování přijatých faktur
 
31. 10. 2017 =  Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2017
 
9. 11. 2017 = Nestandardní situace v přeshraničním obchodě a službách a jejich promítnutí do daní a účetnictví
 
16. 11. 2017 = Účetní a daňové aktuality
 
5. 12. 2017 = Účetní závěrka 2017
 
8. 12. 2017 = Mzdové aktuality 2018
 
15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018 
 
Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí?  
 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  http://www.svaz-ucetnich.eu/seminare/ nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR   https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
   
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz http://www.svaz-ucetnich.eu/organizace.php nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/
   
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy
   
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
   
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady
   
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR zde k jejím hlavním produktům patří: 

 
Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka:
 

 • Metodické aktuality č. 6/2017 přinášejí odborný článek JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., který Vás provede vybranými změnami v pojetí právní úpravy škody a náhrady škody novém občanském zákoníku (vymezení škody, vznik povinnosti k náhradě škody, vzdání se práv do budoucnosti ve vztahu k náhradě škody, způsob náhrady škody). V rámci výkladu autor odkazuje na nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu, využívá rovněž starší judikatury, která je použitelná i po rekodifikaci soukromého práva. Více k obsahu nejnovějšího čísla zde nebo na nových webových stránkách zde. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat zde.nebo v E-shop
   
 • Balíček k novele účetních předpisů zahrnuje pět vybraných čísel Metodických aktualit, které se věnují nejdůležitějším změnám v účetních předpisech od roku 2016. Balíček lze zakoupit nebo v E-shop za 315 Kč.
   
 • Celý ročník MA 2016 nebo zde můžete v rámci mimořádné akce získat za 650 Kč.
   
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2016 za cenu 50 KčMA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání nebo v E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

 
Aktuální informace:
 

 • Dne 17. 5. 2017 proběhlo v Poslanecké sněmovně 3. čtení návrhu zákona (sněmovní tisk 926) přinášející změny v oblasti sociálního pojištění. Návrh zákona byl schválen, nyní je ve fázi zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení.
   
 • Novela zákoníku práce (sněmovní tisk 903) stále čeká na své projednání. Je zařazena na jednání Poslanecké sněmovny od 1. 6. 2017 (2. čtení). 
   
 • Na stránkách Finanční správy ČR byla 29. 5. 2017 zveřejněna Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER), č.j. 43631/17/7100-20116-050701“, která shrnuje daňové povinnosti z pohledu zákona o DPH, zákona o daních z příjmů a zákona o dani silniční u daňových subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER.
   
 • Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb aktualizovaný k 15. 5. 2017 naleznete zde. Finanční správa pro veřejně prospěšné poplatníky zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost.
   
 • Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systému Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde

  Svaz účetních České republiky, z.s.
  Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
  https://www.svaz-ucetnich.cz