Newsletter SÚ ČR 30-01-2024

30. 1. 2024

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Finanční správa ČR: Informace GFŘ ke stanovení základu daně při změně sazeb daně z přidané hodnoty
Informace shrnuje základní pravidla a přístupy pro uplatnění DPH v případech, kdy byla přijata a zdaněna úplata před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohová platba) a v období uskutečnění zdanitelného plnění dochází ke změně sazeb DPH. 

2. Finanční správa ČR: Informace ke lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků
Generální finanční ředitelství po projednání s Ministerstvem financí vydává pro právní jistotu poplatníků daně z neočekávaných zisků informaci ke lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků s cílem publikovat východiska pro uplatňování správní praxe a předejít tím případným sporům v oblasti posuzování běhu a délky této lhůty. 

3. Finanční správa ČR: Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
- Praktické příklady zdanění budov pro rodinnou rekreaci a garáží
- Metodický pokyn k aplikaci osvobození od daně z pozemků, na nichž se nacházejí stavby pozemních komunikací sloužících veřejné dopravě, pozemků využívaných pro veřejnou dopravu, a rovněž pozemků se stavbami veřejných parkovišť
- Změny v koeficientech u daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2025 

4. Rozhovor s generální ředitelkou Finanční správy ČR Simonou Hornochovou
Finanční správa skočí z doby kamenné k letům na měsíc. Rutinu převezmou počítače, úředníci budou více kontrolovat, říká její šéfka Hornochová.
Finanční správa se chystá na přechod do nové éry. „Bude to skok, z doby kamenné k letům na měsíc,“ říká v rozhovoru pro HN její šéfka Simona Hornochová. Zásadní změnou má být datový sklad a nový daňový IT systém. Vyměřování daní a shromažďování dat už nebudou tak náročné na lidskou práci. Zkušené berní úředníky nasadí správa na kontroly podezřelých případů, které odhalí díky analýze dat. Také slibuje pokračovat v lidštějším přístupu ke klientům – letos bude například lidem pomáhat vyplnit přiznání k dani z nemovitých věcí a místo pokut za prodlení jim posílat upozornění, že zapomněli zaplatit. 

5. Celní správa ČR: Informace k vyplnění daňového přiznání - číselné označení lihu
Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 359/2023 (dále jen „novela“). Novelou došlo od 1. 1. 2024 ke změně přílohy č. 1 vyhlášky č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Příloha č. 1 vyhlášky obsahuje formulář daňového přiznání ke spotřební dani a rovněž i pokyny pro jeho vyplnění. V pokynech pro vyplnění daňového přiznání nejsou uvedena čísla výrobků odpovídající předmětům daně z lihu, která se uvádí ve sloupci 2 daňového přiznání ke spotřební dani. V případě daňového přiznání ke spotřební dani z lihu použijte číselné označení podle tabulky uvedené v Informaci. 

6. MF ČR: Informace MF pro vybrané účetní jednotky ke změnám v účetnictví státu vyplývající z tzv. konsolidačního balíčku (aktualizováno k 25. 1. 2024)
Informace shrnuje vybrané změny vyplývající z přijetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákon v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů tzv. konsolidačního balíčku, které mají dopad nejen na účetnictví vybraných účetních jednotek. Opatření z celkem 65 novel právních předpisů jsou platná již od 1. ledna 2024.   

7. Tisková zpráva MPSV: MPSV vítá rozhodnutí Ústavního soudu zamítnout návrh na zrušení zkrácení valorizace
Ústavní soud dnes [24. 1. 2024] svým nálezem potvrdil, že úprava valorizačního mechanismu, ke které vláda v loňském roce přistoupila, byla v souladu s ústavním pořádkem. Došlo tak k zamítnutí návrhu hnutí ANO na zrušení této valorizační novely. MPSV rozhodnutí Ústavního soudu vítá. Potvrdilo se, že vláda byla v krizové situaci rozpočtově odpovědná a jednala v zájmu budoucích generací i mezigenerační solidarity. Odůvodnění verdiktu nyní MPSV podrobně prostuduje.


Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 31
. 1. 2024

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 31. 1. 2024 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

Institut certifikace Svazu účetních: Den otevřených dveří 1. 2. 2024

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří! Budete mít jedinečnou příležitost dozvědět se vše podstatné o programu certifikace účetní profese, zodpovězeny budou samozřejmě veškeré Vaše dotazy a nebude chybět ani drobné občerstvení. Začínáme již ve 14:00 hod. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím tohoto formuláře či emailem na certifikace@icu-praha.cz. Těšíme se na Vás.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality - předplatné na rok 2024

- Nabízíme Vám první číslo letošního ročníku Metodických aktualit.
MA č. 1/2024 shrnují nejdůležitější změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění v roce 2024 a dopady konsolidačního balíčku do odměňování zaměstnanců. Inspiraci pro řešení svých daňových či účetních problémů můžete nalézt i v odpovědích na dotazy z praxe.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví - předplatné na rok 2024
Účetnictví NO a obcí - předplatné na rok 2024

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2024 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2023.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

19. 3. – 21. 5. 2024  Praha
Mzdové účetnictví – rekvalifikační kurz (kombinovaná forma) (lektoři: Ing. Marie Hajšmanová, Mgr. Tomáš Červinka)

26. 3. – 28. 3. 2024  Praha
Základy účetnictví – 3denní speciál (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)

26. 3. 2024  Hotel DUO, Praha
PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ FÓRUM SVAZU ÚČETNÍCH ČR
přednášející: Mgr. Simona Hornochová, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., Mgr. František Boháček
FIRST MINUTE sleva do 31. 1. 2024

*****

31. 1. 2024
Účetní a daňové aktuality pro nestátní neziskové organizace (lektor: Ing. Simona Pacáková)
5. 2. 2024
Fakturace obráceně – tj. od faktur a jejich obsahu k ustanovením v ZDPH a jejich dopadu do záznamní povinnosti plátce (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
8. 2. 2024
Aktuality v účetnictví a daních (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
9. 2. 2024
Pracovní poměr pod lupou II. – Změna a skončení pracovního poměru ONLINE (lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
13. 2. 2024
Daně neziskových organizací – novinky a problémové oblasti (lektor: Ing. Tomáš Doležel)
14. 2. 2024
Nemovitosti z pohledu daní aktuálně (lektor: Ing. Jan Tecl)
15. 2. 2024
Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
16. 2. 2024
Konsolidační balíček z pohledu účetnictví a daní (lektor: Ing. Jan Molín)
16. 2. 2024
Pracovní poměr pod lupou III. – Pracovní doba a doba odpočinku ONLINE (lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
22. 2. 2024
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023 – konzultační seminář (lektor: Ing. Marie Hajšmanová)
27. 2. 2024
Finanční řízení, řídící kontrola a aktuality u fondů ve státních příspěvkových organizacích (lektor: Ing. Alena Kochová)
27. 2. 2024
Daňová optimalizace a její zákonné meze (lektoři: Mgr. Ondřej Dráb, JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., JUDr. Patrik Koželuha, Ph.D.)
29. 2. 2024
Moje první daňové přiznání – DPFO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
7. 3. 2024
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/