Newsletter SÚ ČR 30-01-2018

30. 1. 2018

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o novinkách a nabídnout odborný seminář na aktuální téma:

NEPŘEHLÉDNĚTE!
8. 2. 2018 = Ochrana osobních údajů od roku 2018 z pohledu personalistiky a finančních služeb 

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

NOVĚ naleznete Svaz účetních České republiky na Facebooku.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 

 • Nejnovější číslo Metodických aktualit - MA č. 2/2018 - přináší podrobný a přehledný komentář ke změnám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění v roce 2018. Autorem odborného příspěvku je Ing. Marta Ženíšková z MPSV ČR. Druhá část publikace obsahuje stanoviska k odborným dotazům. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Metodické aktuality č. 1/2018 se věnují problematice rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručeným omezeným a v akciové společnosti a dále neplatnosti smlouvy a dalších právních jednání. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. navazuje na své výklady a komentáře publikované v MA č. 8/2016 a č. 1/2017 a upozorňuje na názorové posuny v řešení některých otázek, které přináší aktuální judikatura. MA č. 1/2018 lze zakoupit v našem E-shopu, v digitalizované podobě zde.
 • Metodické aktuality č. 10/2017 přinášejí důležité informace k účetní závěrce podnikatelů 2017. Autorský kolektiv se zaměřil na vybrané problémové okruhy – zejména na oblast inventarizace, uzávěrkové operace, kategorizaci účetních jednotek ve vazbě na rozsah účetní závěrky (vítanou pomůckou budou jistě praktické přehledy) či pravidla pro povinný audit účetní závěrky a jejich aplikaci v příkladech. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. MA č. 10/2017 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Využijte novoroční akci, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 650 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2017 za cenu 60 Kč a MA 2018 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Tisková zpráva MF ČR: Ministerstvo financí jednalo se zástupci podnikatelů o podobě novely zákona o evidenci tržeb
Ministerstvo financí svolalo zástupce nejvýznamnějších podnikatelských svazů a asociací, aby s nimi prodiskutovalo podobu novely zákona o evidenci tržeb, kterou Ministerstvo financí, mimo jiné s ohledem na prosincové rozhodnutí Ústavního soudu, finalizuje. Předmětem odborné diskuze byl zejména způsob legislativní úpravy pro nejmenší poplatníky, a to bez ohledu na to, zda charakterem své činnosti spadají do první, druhé, třetí nebo čtvrté fáze. Společným zájmem Ministerstva financí i podnikatelských asociací bylo zejména to, aby zvolený způsob neumožňoval obcházení zákona o evidenci tržeb poplatníky, kteří své nízké tržby pouze předstírají, a svým vynětím z EET v tom hodlají pokračovat. Účastníci jednání se shodli na tom, že je potřeba nalézt takovou úpravu, která nebude otevírat prostor pro tento negativní jev, neboť základním smyslem EET je narovnání podnikatelského prostředí a zajištění průkaznosti skutečné výše tržeb. 

2. NÚR schválila NI-57 do vnějšího připomínkového řízení
Dne 15. ledna 2018 schválila NÚR na svém zasedání návrh interpretace NI-57 Časové rozlišování a cizí měna. Zpracovatelem návrhu interpretace je prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (VŠE v Praze). Připomínky k návrhu této interpretace můžete zasílat na adresu libuse.mullerova@vse.cz do 15. března 2018. 

3. Česká správa sociálního zabezpečení: ELDP s QR kódem
Předepsaným tiskopisem ELDP (pro období od 1. 1. 2012) v souladu s ustanovením § 39 odst. 6 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů je od 1. 1. 2018 rovněž tiskopis ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem, který je tiskovým výstupem služby Tiskopisy ePortálu ČSSZ.
Tiskopis ELDP, který nově v tištěné podobě obsahuje vygenerovaný QR kód s údaji vykázanými v jednotlivých kolonkách ELDP mohou zaměstnavatelé využívat současně s dosud platným papírovým tiskopisem. K jeho vytvoření je na ePortálu ČSSZ určen stejný interaktivní formulář jako pro tisk do originálního papírového tiskopisu a k jeho vytištění na papír formátu A4 je určena volba „Tisk s QR kódem“. Předložení tiskopisu ČSSZ je možné pouze prostřednictvím místně příslušné OSSZ.
Způsob podání ELDP elektronicky ve formě datové zprávy (e - Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ zveřejněném na úřední desce ČSSZ zůstává beze změny. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

Termíny zkoušek v systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR - ČERVEN 2018.  

Výsledky hlasování v soutěži ČSOB Daňař & daňová firma roku 2017 budou vyhlášeny na slavnostním večeru 15. února 2018. Více informací na  www.danarroku.cz .

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz