Newsletter SÚ ČR 29-10-2019

29. 10. 2019

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů a školení.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě na zde.
 • VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ SLEVY 20 % a objednejte si Metodické aktuality - ročník 2019 v našem e-shopu. Máte-li zájem o MA ročník 2019 v digitalizované podobě, objednávejte zde. Získáte tak aktuální informace a komentáře k legislativním změnám, odborné výklady k vybraným účetním a daňovým tématům, stanoviska k dotazům z praxe.
 • Dne 14. 10. 2019 vyšly Metodické aktuality č. 9/2019, které se zaměřily na zákoník práce z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance (doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.). Autorka se věnuje nejčastějším chybám v jednání zaměstnavatelů a zaměstnanců a výkladovým problémům v pracovněprávní oblasti. Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Stěžejním tématem Metodických aktualit č. 8/2019 je judikatura SDEU k DPH (Ing. Olga Hochmannová). Autorka se zaměřuje na rozsudky, na jejichž základě byla v posledních letech novelizována ustanovení českého zákona o DPH nebo ohledně kterých existují v ČR výkladové spory. V osmém čísle našeho časopisu naleznete také odborná stanoviska na odborné dotazy z praxe z oblasti účetnictví a daní. MA č. 8/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 a 2019 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu.
 • VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ SLEVY 20 % a objednejte si v našem e-shopu časopisy Účetnictví nebo Účetnictví NO a obcí – ročník 2019.
 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 10/2019 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2019.

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

4. 11. 2019
Jak zvládat stres a krizové situace (lektor: PhDr. Miloslav Hrubý)

5. 11. 2019
Dokazování v daňovém řízení (lektor: Ing. Roman Landgráf)

7. 11. 2019
MA – Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění ve světle nových pravidel pro superhrubou mzdu (lektorka: Mgr. Magdaléna Vyškovská)

18. 11. 2019
Podíly v korporaci, rozdělení zisku (lektor: Mgr. Tomáš Hrdina) 

18. 11. 2019
MA – Jak se vyhnout chybám v pracovněprávních vztazích (lektorka: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.)

27. 11. 2019
Dlouhodobý majetek - OSS a jejich PO (lektorka: Ing. Alena Kochová) 

28. 11. 2019
Transferové ceny (Ing. Michal Jelínek, Ph.D.)


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Ve Sbírce zákonů bylo dne 29. 10. 2019 publikováno sdělení MPSV č. 270/2019 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020. V roce 2020 bude výše první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činit 1 162 Kč, druhé 1 742 Kč a třetí 3 484 Kč. 

2. Tisková zpráva ČSSZ: eNeschopenku testuje na 40 vývojářských firem
Od počátku října mohou vývojáři lékařských SW testovat kompletní řešení eNeschopenky, tedy komunikaci z lékařského SW a příjem odpovědi systému České správy sociálního zabezpečeni (ČSSZ). K testování lékařského SW je v současné době přihlášeno 44 testujících společností. Dodavatelé lékařských SW, kteří zatím netestují, se mohou do testování zapojit kdykoliv. 

3. Tisková zpráva MF ČR (22. 10. 2019): Daně jednoduše a online nebo mírnější sankce. Poslanci budou jednat o proklientském daňovém balíčku
Poslanci budou v prvním čtení projednávat Ministerstvem financí předloženou novelu daňového řádu z dílny Ministerstva financí, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Novela dále umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. 

4. Finanční správa: Evidence tržeb ve zvláštním režimu
Novela zákona o evidenci tržeb zavádí pro poplatníky, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, možnost evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu. V rámci tohoto režimu poplatník nemusí disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu. Evidenční povinnost v tomto případě není plněna elektronicky, ale v „papírové“ formě prostřednictvím bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. Více informací naleznete na www.etrzby.cz nebo v tiskových zprávách MF.


DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Národní účetní rada: NI-58 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje
V rámci prvního vnějšího připomínkového řízení NÚR obdržela k návrhu interpretace řadu podnětů a připomínek, kterými se zabývala a na jejichž základě text návrhu revidovala. Dne 16. září 2019 NÚR na svém zasedání znovu schválila návrh interpretace NI-58 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje do vnějšího připomínkového řízení. Připomínky k návrhu této interpretace můžete zasílat na adresu Petr.Vacha@cz.ey.com do 30. listopadu 2019.


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz

nová adresa kanceláře: Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3