Newsletter SÚ ČR 28-12-2021

28. 12. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 520/2021 Sb. o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
- Zákon č. 519/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2022
- Zákon č. 518/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
- Vyhláška č. 517/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí
- Vyhláška č. 511/2021 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
- Nařízení vlády č. 508/2021 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
- Nařízení vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 504/2021 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
- Sdělení MPSV č. 495/2021 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti
- Sdělení MPSV č. 494/2021 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce 

2. Finanční zpravodaj
- č. 39/2021:
Termíny daňových povinností (daňový kalendář´) v roce 2022
Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)
- č. 40/2021:
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022 včetně příloh 

3. Finanční správa zveřejňuje žádost a aplikaci ke kompenzačnímu bonusu
Finanční správa dne 23. prosince zveřejnila vzory žádosti o kompenzační bonus, pokyny k vyplnění žádostí a webovou aplikaci, přes kterou lze jednoduše žádost vyplnit a odeslat. Na webu Finanční správy jsou ke kompenzačnímu bonusu dostupné základní informace a nejčastější dotazy a odpovědi. Stále však platí, že Finanční správa žadatelům o bonus doporučuje, aby žádosti o kompenzační bonus za bonusové období 22. 11. – 31. 12. 2021 byly podávány nejdříve od 1. ledna 2022.  

4. Finanční správa ČR: Celorepubliková akce NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE k dani z nemovitých věcí
Finanční správa v reakci na epidemickou situaci stejně jako na začátku letošního roku zřídila od 3. ledna 2022 pro poplatníky daně z nemovitých věcí speciální telefonické infolinky, na kterých budou zaměstnanci finančních úřadů veřejnosti poskytovat informace nezbytné pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Veřejnost se tak může vyhnout osobní návštěvě na úřadě, protože daňové přiznání k dani z nemovitých věcí totiž bude možné konzultovat po telefonu a poté odevzdat elektronicky například přes portál MOJE daně. 

5. Informace Ministerstva financí k prominutí DPH na ochranné pomůcky
Ministerstvo financí se rozhodlo nepřistoupit k dalšímu prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší, které tak skončí dne 31. 12. 2021. 

6. MF ČR: Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní 

7. Informace MPSV: Aktuální informace o tzv. krizovém ošetřovném
Krizové ošetřovné bude vypláceno od 1. 11. 2021 (zpětně) do 28. 2. 2022, přičemž výše ošetřovného činí 80 % denního vyměřovacího základu (denní minimální výše je 400 Kč při plném úvazku). 

8. Tisková zpráva ČSSZ: Ošetřovné při mimořádných opatřeních při epidemii – „Krizové ošetřovné“
V nejbližších dnech bude ve sbírce zákonů publikován Zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19, (dále jen „zákon o krizovém ošetřovném“) a nabude tak účinnosti. Tímto předpisem, který minulý týden schválil Parlament ČR a podepsal prezident republiky, byla přijata úprava ošetřovného týkající se nároků na ošetřovné při péči o děti a osoby závislé na pomoci jiné osoby v době platnosti mimořádných opatření, a dále úprava výše ošetřovného a okruhu osob s nárokem na ošetřovné, které se týkají všech typů ošetřovného. 

9. Tisková zpráva ČSSZ: Nová online služba ČSSZ zjednoduší zaměstnavatelům přístup k údajům svých zaměstnanců
Česká správa sociálního zabezpečení spustila dne 18. 12. 2021 další online službu ePortálu ČSSZ určenou zaměstnavatelům. Díky této službě mohou zaměstnavatelé získat přístup k údajům o otevřených pojistných vztazích svých zaměstnanců, vyhledat lze zaměstnance všech nebo jedné mzdové účtárny či údaje o jednom konkrétním zaměstnanci. 

10. Tisková zpráva ČNB: ČNB zvyšuje úrokové sazby
Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 22. prosince zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 1 procentní bod na 3,75 %. Současně rozhodla o zvýšení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 2,75 % a lombardní sazby na 4,75 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 23. prosince 2021.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ - 4. 1. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 4. 1. 2022 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ Metodických aktualit ROČNÍK 2022– objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
METODICKÉ AKTUALITY – ROČNÍK 2021 s 15% slevou – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
Dne 9. 12. 2021 vyšlo prosincové číslo Metodických aktualit. MA č. 10/2021 se zaměřují na vlastní proces sestavení účetní závěrky obchodních společností. Připomínají pravidla, která platí pro sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty i přehledu o peněžních tocích a podrobně se věnují obsahu jejich jednotlivých položek (i ve vazbě na účtový rozvrh). Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ Účetnictví ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
ÚČETNICTVÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 s 15% slevou – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

PŘEDPLATNÉ Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 s 15% slevou – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 12/2021 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2021.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají prezenční formou. Účastník musí doložit tzv. bezinfekčnost dle platných vládních opatření. Nebude-li možná prezenční forma, proběhnou semináře formou on-line. Forma bude upřesněna před konáním.

5. 1. 2022
Zdravotní pojištění vč. novinek roku 2022 (lektor: Ing. Antonín Daněk)
10. 1. 2022
DPH - Částečný nárok na odpočet a jeho úpravy v následujících obdobích (lektor: Ing. Jan Tecl)
11. 1. 2022
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit (lektor: Ing. Lenka Kruntorádová, MBA)
13. 1. 2022
PAP – novinky pro rok 2022 (lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
13. 1. 2022
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
17. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – DPFO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
18. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – daňová evidence (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
18. 1. 2022
Uzavření účetnictví roku 2021 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele (lektor: Ing. Hana Kovalíková)
21. 1. 2022
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna)
24. 1. 2022
Cestovní náhrady aktuálně (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
27. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – DPPO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
28. 1. 2022
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků (lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/