Newsletter SÚ ČR 28-05-2019

28. 5. 2019

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů a školení.


SEMINÁŘE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI S KOMOROU CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH:

čtvrtek 6. 6. 2019
Likvidace obchodní společnosti (lektor: Mgr. Tomáš Hrdina)

pátek 14. 6. 2019
Daňové účetní problémy malých s.r.o. (lektor: RNDr. Ivan Brychta)

středa 19. 6. 2019
DPH 2019 – nezbytný přehled pro účetní (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)

středa 26. 6. 2019
Aktuality pro mzdové účetní (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)


SOFTWAROVÝ SYSTÉM „ÚČETNÍ PORADCE“:

OSLAVTE S NÁMI 50 LET TRVÁNÍ TRADICE SVAZU ÚČETNÍCH - mimořádná nabídka končí 31. 5. 2019

Při zakoupení softwarového systému ÚČETNÍ PORADCE, popř. jeho rozšiřujícího modulu, v období od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019 získáváte 50% SLEVU z nákupní ceny produktu.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 

 • Objednejte si Metodické aktuality - ročník 2019 v našem e-shopu. Máte-li zájem o MA ročník 2019 v digitalizované podobě, objednávejte zde. Získáte tak aktuální informace a komentáře k legislativním změnám, odborné výklady k vybraným účetním a daňovým tématům, stanoviska k dotazům z praxe.
 • Dne 13. 5. 2019 vyšly Metodické aktuality č. 6/2019. Obsahují odborný komentář k rozsáhlé novele zákona o DPH se základní účinností od 1. 4. 2019 (Ing. Václav Benda) a několik důležitých informací k novele zákona o daních z příjmů (Ing. Jana Dlabačová). Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 5/2019 přinášejí aktuální pohled na přípustnost a právní režim souběhů funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v s.r.o. a a.s. s využitím nejnovější judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu (JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.). Další odborný článek je zaměřen na problematiku zaměstnávání cizinců v České republice, zejména z pohledu zdanění jejich příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění (Mgr. Magdaléna Vyškovská). MA č. 5/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz.
 • Metodické aktuality – č. 4/2019. Většina účetních považuje problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu za velmi okrajovou záležitost a nevěnují jí příliš velkou pozornost. To však může přinést nepříjemné následky, a to nejen v podobě peněžních sankcí ze strany kontrolního orgánu. Nevíte, jaké AML povinnosti se na účetní vztahují a jak případné kontroly probíhají? Základní orientaci v dané oblasti získáte prostřednictvím článku Mgr. Markéty Hlavinové a Mgr. Jaroslavy Pilíkové z Finančního analytického úřadu, který je dozorovým orgánem ve vztahu k účetním. V dalším odborném příspěvku Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. objasňuje, jak určit skutečného majitele právnické osoby a provést jeho zápis do povinné evidence a jaké dopady může přinést nesplnění stanovené zákonné povinnosti. MA č. 4/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 a 2019 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Tisková zpráva GFŘ: Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí se blíží
Finanční správa rozeslala celkem cca 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019. Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí 31. května. Poslední složenky obdrželi poplatníci nejpozději do 22. května. Pokud se stalo, že složenka do tohoto termínu nedorazila, poplatníci by se měli obrátit na svůj finanční úřad.

2. Oznámení podle § 38da zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
Finanční správa ČR dne 21. 5. 2019 zveřejnila na svých webových stránkách „Upozornění k tiskopisu Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů“.

3. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 15. 5. 2019
Dne 15. 5. 2019 se uskutečnilo v pořadí již třetí letošní jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR. V návaznosti na změny v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2019 a schválenou novelu zákona o DPH č. 80/2019 Sb. bychom rádi upozornili zejména na následující příspěvky: „541/20.03.19 Výklad § 15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám“ a „542/20.03.19 Stravenky jako SPV či MPV - související problematika“.

4. Evropský parlament odhlasoval 10 dní otcovské
Skloubit pracovní a rodinný život není vždy jednoduché, hlavně pokud máte děti ještě malé, nebo se staráte o nemocnou blízkou osobu. Aby nám to usnadnil, tak Evropský parlament schválil směrnici, která řeší právě skloubení rodinného života s prací.
Ve čtvrtek 4. 4. 2019 Parlament schválil v prvním čtení legislativní návrh směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, který zahrnuje změny pro všechny členské země EU – podrobněji zde. Ke změnám na úrovni českého státu musí dojít do 3 let od platnosti směrnice. Směrnice už byla schválena Radou i Parlamentem, platit bude 20 dnů po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.


DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Vyšla nová kniha NÚR
Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. Více informací o nové knize a možnosti zakoupení.

1. května 2019 odstartoval druhý ročník profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU. Nominujte svého kandidáta!
Soutěž, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR, má za cíl vybrat nejlepší profesní účetní/účetního a zvolit nejlepší účetní firmu v České republice. Odbornou záštitu soutěži poskytují Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních České republiky.
Vhodné kandidáty na titul ÚČETNÍ ROKU 2019 i nominace na ÚČETNÍ FIRMU ROKU 2019 může posílat široká veřejnost i sami zaměstnanci účetních firem. O vítězích v obou kategoriích rozhodne odborná porota. Více na www.ucetni-roku.cz.

Příprava na certifikační zkoušky – ČERVEN 2019.

Termíny zkoušek v systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR – ČERVEN 2019.


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.

Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz