Newsletter SÚ ČR 28-01-2020

28. 1. 2020

Vážení,

v následujícím textu si Vás dovolujeme informovat o naší činnosti, produktech a aktualitách minulého týdne.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Tisková zpráva GFŘ: Pátek 31. ledna je posledním dnem pro podání a zaplacení daně silniční
Přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2019 je potřeba podat a daň také zaplatit nejpozději do konce pátku 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména ti poplatníci, jejichž silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") podléhají dani silniční. 

2. Poslední den pro přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na rok 2020 je pátek 31. ledna
Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří nechtějí každoročně hlídat termín pro placení daně, si mohou do pátku 31. ledna 2020 požádat o placení daně prostřednictvím SIPO. Více zde

3. Finanční správa ČR: Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020
Informace obsahuje postupy pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti. Zároveň zveřejňuje odkaz na IT dokumentaci týkající se nové struktury souboru Souhrnného hlášení VIES. 

4. Tisková zpráva MF ČR: Novela přinášející online finanční úřad míří do třetího čtení
Poslanecká sněmovna poslala do závěrečného čtení Ministerstvem financí předloženou novelu daňového řádu, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Zásadní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému si poplatníci vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře. Novela dále umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. 

5. MF ČR: Zálohy na daňový odpočet a lhůta pro vracení přeplatku jsou spojené nádoby
Ministerstvo financí reaguje na opakované tvrzení ohledně navrženého institutu záloh odpočtů DPH. Není pravda, že by cílem změn obsažených v novele daňového řádu bylo získání dodatečných prostředků do státního rozpočtu. Více zde

6. Tisková zpráva MF ČR: Peníze místo stravenek? Restaurace i firmy stravenkový paušál vítají
Už příští rok budou moci zaměstnanci místo stravenek dostávat peníze. S touto revoluční změnou počítá připravovaná novela zákona o daních z příjmů. Stravenkový paušál zaměstnavatelům umožní vedle závodního stravování a stravenek poskytovat daňové zvýhodnění stravování také přímo ve formě peněžních prostředků. Příspěvek na stravování osvobozený od daní a pojistných tak budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům přijímajícím stravenky výrazně poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou se stravenkami spojené. 

7. Informace o vládním návrhu novely zákoníku práce
Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákoníku práce 2. 1. 2020, poslancům byl návrh tohoto zákona rozeslán jako tisk 689/0. První čtení proběhlo 24. 1. 2020, od tohoto data běží 80denní lhůta pro projednání novely Hospodářským výborem a Výborem pro sociální politiku. Její další projednávání Poslaneckou sněmovnou je možné od 14. 4. 2020. 

8. Finanční zpravodaj číslo 3/2020
Dne 23. 1. 2020 vydalo Ministerstvo financí ČR Finanční zpravodaj č. 3/2020, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-43 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. 

9. Tisková zpráva GFŘ: Elektronické dražby se stávají dostupnějšími
Elektronické dražby budou od 1. 1. 2020 spuštěny v dalších čtyřech krajích a postupně budou v únoru rozšířeny i na dražby ostatních finančních úřadů. Zároveň Finanční správa nově zavádí i elektronický způsob ověření identity uživatelů, kteří si chtějí zřídit uživatelský účet.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
 • Dne 13. 1. 2020 vyšlo první číslo letošního ročníku Metodických aktualit – MA č. 1/2020, které přináší všechny podstatné informace o změnách v sociálním a zdravotním pojištění v r. 2020. Druhá část publikace je věnována odpovědím na dotazy z praxe z oblasti účetnictví, daní a navazujících oblastí. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Je období účetních uzávěrek a závěrek. Na Vašem stole nebo v PC by neměly chybět Metodické aktuality č. 10/2019, které jsou celé zaměřeny právě na účetní závěrku podnikatelů 2019. Obsahují řadu praktických přehledů a příkladů, zvláštní přílohu tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztráty s vazbami na doporučený účtový rozvrh pro rok 2019. MA č. 10/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu
 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2019


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

3. 2. 2020
Novela zákona o EET a související změny u DPH v roce 2020 (lektor: Tomáš Líbal)

5. 2. – 22. 4. 2020
IFRS – praktické aplikace (lektorka: Ing. Martina Křivánková, FCCA)

6. 2. 2020
MA – GDPR – praktický průvodce pro účetní (lektor: MVDr. Milan Vodička)

7. 2. 2020
Zdanění a pojištění cizinců v případových studiích včetně ročního zúčtování (lektorka: Mgr. Magdaléna Vyškovská)

11. 2. 2020
MA – Sociální a zdravotní pojištění – změny od roku 2020 (lektorka: Ing. Marta Ženíšková)

11. 2. 2020
Novinky v daňovém procesu (lektor: Ing. Miloslav Kopřiva)

13. 2. 2020
Daňová optimalizace (lektor: Ing. Jan Bonaventura)

18. 2. 2020
Dokazování v daňovém řízení (lektor: Ing. Roman Landgráf)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz