Newsletter SÚ ČR 27-06-2017

27. 6. 2017

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto informovat o spuštění nových webových stránek Svazu účetních České republiky https://www.svaz-ucetnich.cz/
 
a dále Vás informovat o novinkách a nabídnout školení na aktuální témata.

11. 10. 2017 = Daňový řád pro účetní
 
12. 10. 2017 =  Fakturace v přeshraničním obchodu a službách /včetně účtování přijatých faktur/
 
17. 10. 2017 = Fakturace a daňové doklady, náležitosti dokladů podle dalších zákonů platných v ČR včetně zákona o evidenci tržeb
 
31. 10. 2017 =  Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2017
 
9. 11. 2017 = Nestandardní situace v přeshraničním obchodě a službách a jejich promítnutí do daní a účetnictví
  
5. 12. 2017 = Účetní závěrka 2017
 
8. 12. 2017 = Mzdové aktuality 2018

13. 12. 2017 = Účetní a daňové aktuality

15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018
 
 
Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí?
 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  http://www.svaz-ucetnich.eu/seminare/ nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR   https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
   
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz http://www.svaz-ucetnich.eu/organizace.php nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/
   
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy
   
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
   
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady
   
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR zde k jejím hlavním produktům patří:

 Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka:

 • Nejnovější číslo Metodických aktualit MA č. 7/2017 se věnuje uplatňování DPH u přeshraničních služeb. S praktickou aplikací aktuální právní úpravy Vás seznámí Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Odborný výklad je zaměřen zejména na správné stanovení místa plnění služby, na povinnost plátce či identifikované osoby přiznat daň při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku, na správný postup při poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko a na uplatňování zvláštnímu režimu jednoho správního místa u vybraných služeb. Závěrečná část MA č. 7/2017 je věnována dotazům z praxe, které se týkají účetní a daňové problematiky. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat zde.nebo přes E-shop.
 • Využijte letní akce, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 710 Kč. Objednat si ho můžete přes E-shop.
   
 • Balíček k novele účetních předpisů zahrnuje pět vybraných čísel Metodických aktualit, které se věnují nejdůležitějším změnám v účetních předpisech od roku 2016. Balíček lze zakoupit nebo objednat přes E-shop za 235 Kč.
   
 • Celý ročník MA 2016 nebo zde můžete v rámci mimořádné akce získat za 499 Kč.
   
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2016 za cenu 50 KčMA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání nebo v E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

Aktuální informace: 

 • Dne 16. 6. 2017 byl ve Sbírce zákonů pod č. 170/2017 Sb. vyhlášen „daňový balíček“, který novelizuje zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, daňový řád a některé další zákony. Tento zákon nabývá účinnosti 1. července 2017 (a to v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů).
  Dle Přechodných ustanovení novely, která se vztahují k zákonu o daních z příjmů, lze některá ustanovení uplatnit již pro zdaňovací období započaté v roce 2017. V oblasti daně z příjmů se jedná např. o změnu týkající se stanovení základu daně u účetních jednotek vedoucích jednoduché účetnictví, úpravy v režimu finančního leasingu, odpisování technického zhodnocení provedeného na cizím majetku, odpisování nehmotného majetku, v oblasti prodeje cenných papírů aj. U daně z příjmů fyzických osob je třeba zmínit zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, na třetí a každé další vyživované dítě, možnost uplatnění paušálních výdajů s novými nižšími limity bez stávajícího omezení pro uplatnění slevy na dani na manželku/manžela a daňového zvýhodnění na děti či rozšíření podmínek pro stanovení daně paušální částkou.
  V důsledku novely dochází v zákonu o dani z přidané hodnoty k rozšíření či zpřesnění některých definic, ke zrušení ustanovení obsahující speciální úpravu pro společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity), ke zpřesnění pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň, k úpravám v oblasti uskutečnění zdanitelného plnění či opravy základu daně, k rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, k zavedení nového institutu nespolehlivé osoby aj.
  V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané vydalo Generální finanční ředitelství několik podrobnějších metodických informací.
   
 • Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.