Newsletter SÚ ČR 26-10-2021

26. 10. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

2. Finanční zpravodaj:
- č. 34/2021
Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (pozn.: dodání elektřiny nebo plynu vč. přijatých úplat - listopad a prosinec 2021)
- č 33/2021
Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

3. Finanční správa ČR: Informace GFŘ k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu (z důvodu mimořádné události)
V období ode dne 1. 11. 2021 do dne 31. 12. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu. Příslušné rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) je zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. října 2021. 

4. Tisková zpráva MF ČR: Nulové DPH na elektrickou energii a plyn
Ministryně financí Alena Schillerová ve středu 20. října 2020 rozhodla o mimořádném prominutí daně z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec tohoto roku. Generální pardon, jehož plné znění naleznete zde, reaguje na prudký nárůst cen těchto komodit na světových trzích. Zároveň Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely Zákona o DPH, která by dodání elektřiny a plynu osvobodila od 21% DPH na dobu celého roku 2022, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

5. Finanční správa ČR: Přiznání k DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop)
Upozorňujeme daňové subjekty využívající zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop), že lhůta pro podání daňového přiznání za 3. čtvrtletí 2021 končí 31. října 2021. 

6. Finanční správa ČR: Podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) při využití ověření identity pomocí datové schránky
Upozorňujeme uživatele zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS), jakým způsobem lze podat daňové přiznání v aplikaci OSS při využití ověření identity pomocí datové schránky.
Daňové přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa OSS může podat při využití ověření identity pomocí datové schránky držitel datové schránky, tj. osoba oprávněná k datové schránce (např. jednatel společnosti). Podání je možné provést pouze přístupem do aplikace OSS na daňovém portálu (Portál Moje daně).
Zvláštní režim jednoho správního místa funguje na odlišném principu nežli podání běžného daňového přiznání k DPH, které je při podání navíc samostatně ověřováno. Daňové přiznání v aplikaci OSS není při podání ověřováno samostatně, neboť ověření nahrazuje právě samostatný přístup do aplikace OSS. 

7. Finanční správa ČR: Změna částky paušální daně a paušálních záloh pro zdaňovací období roku 2022
Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří využívají paušální režim, že pro zdaňovací období roku 2022 dochází ke změně měsíční částky paušální zálohy, a to vlivem růstu záloh na zdravotní a sociální pojištění.
Poplatníkům v paušálním režimu se mění pro rok 2022 celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc, nově bude činit 5 994 Kč. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, tj. ve výši 3 267 Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč. 

8. Finanční správa ČR: Upozornění pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti na nové tiskopisy za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022
Finanční správa upozorňuje plátce daně a tvůrce mzdových programů na nové vzory tiskopisů na dani z příjmů ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022. 

9. Tisková zpráva MPSV ČR: Část programu Antivirus bude pokračovat do konce roku
Režim A úspěšného programu Antivirus je prodloužený do konce roku 2021. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa. Rozhodla o tom, s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, vláda na svém zasedání 25. října. 

10. ČSSZ: Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
ČSSZ informuje o pravidlech vystavení příslušných tiskopisů pro uplatnění nároku na ošetřovné v případě, že je školskému zařízení (příp. jen některé třídě), nařízena karanténa. 

11. Tisková zpráva ČSSZ: Ošetřovné v době podzimních prázdnin, ředitelského volna nebo v souvislosti s karanténou
V tiskové zprávě, kterou ČSSZ vydala na začátku školního roku 2021/2022, byly opětovně shrnuty otázky nároku na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole – nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení. Jak je to s ošetřovným v době podzimních prázdnin, ředitelského volna, ve státní svátek či v den pracovního klidu? 

 

Portál DANĚ PRO LIDI, MZDY PRO LIDI – při zakoupení nový bonus pro Vás!

- Díky partnerství Poradce podnikatele s Hospodářskou komorou České republiky Vám přinášíme jedinečný bonus. Při zakoupení jednoho z portálů Daně pro lidi nebo Mzdy pro lidi získáte možnost ZDARMA používat Právní elektronický systém.
- Zakupte si portál Daně pro lidi, Mzdy pro lidi nebo jejich kombinaci na jeden rok a obdržíte poukaz na Právní elektronický systém ve verzi základ na 3 měsíce zdarma (akce platí pouze pro nové zákazníky a je časově omezena na dobu 3 měsíců).
- Kompletní informace naleznete zde.

 

ODBORNÉ ČASOPISY 2021 - EXKLUZIVNÍ PODZIMNÍ NABÍDKA:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2021 dvou nebo tří odborných časopisů a ušetříte 20 %.
BALÍČEK DUO obsahuje časopisy Metodické aktuality a Účetnictví - ročník 2021.
BALÍČEK TRIO obsahuje časopisy Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí - ročník 2021.

 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

METODICKÉ AKTUALITY – ROČNÍK 2021 s 15% slevou – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
Dne 11. 10. 2021 vyšlo říjnové číslo Metodických aktualit. MA č. 8/2021 se věnují převodním cenám v ČR v aktuální praxi roku 2021 a obsahují důležité informace, které Vám umožní základní orientaci v dané problematice. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

ÚČETNICTVÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 s 15% slevou – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 s 15% slevou – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 10/2021 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2021.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají prezenční formou. Účastník musí doložit očkování nebo negativní výsledek testu na covid. Nebude-li možná prezenční forma, proběhnou semináře formou on-line.

1. 11. 2021
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
2. 11. 2021
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
11. 11. 2021
Elektronický svět daňařů a účetních (lektor: RNDr. Milan Vodička)
12. 11. 2021
Základní rozdíly mezi ČÚS x IFRS (lektor: Ing. Kamila Marešová)
15. 11. 2021
Časté účetní chyby a omyly (lektor: Tomáš Líbal)
15. 11. 2021
Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/