Newsletter SÚ ČR 26-09-2017

26. 9. 2017

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto informovat o novinkách a nabídnout školení SÚ ČR na aktuální témata:

11. 10. 2017 = Daňový řád pro účetní
 
12. 10. 2017 =  Fakturace v přeshraničním obchodu a službách /včetně účtování přijatých faktur/
 
17. 10. 2017 = Fakturace a daňové doklady, náležitosti dokladů podle dalších zákonů platných v ČR včetně zákona o evidenci tržeb

NEVÁHEJTE, POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST – NABÍDKA PRODLOUŽENA DO KONCE TOHOTO TÝDNE! 27. 10. – 4. 11. 2017 Zahraniční seminář – Uzavření roku 2017 a novinky v daňové oblasti ve II. pololetí roku 2017 . Nepropásněte možnost načerpat slunce a nové informace před zimou – v nabídce je posledních několik volných míst!

31. 10. 2017 =  Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2017

9. 11. 2017 = Nestandardní situace v přeshraničním obchodě a službách a jejich promítnutí do daní a účetnictví

NOVINKA! 28. 11. 2017 = Povinnosti účetní při praní špinavých peněz

5. 12. 2017 = Účetní závěrka 2017
 
8. 12. 2017 = Mzdové aktuality 2018

13. 12. 2017 = Účetní a daňové aktuality

15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018 

1. 2. 2018 = Změny v personální a mzdové oblasti v praxi od roku 2018
 

Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí? 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/ 
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka: 

 • Dne 18. 9. 2017 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit č. 8/2017. Neváhejte a objednejte si toto aktuální číslo našeho časopisu, získáte tak podrobný odborný komentář k nejdůležitějším věcným změnám v oblasti DPH, které přinesla novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 7. 2017. Jeho autorem je Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Závěrečná část publikace je věnována dotazům z praxe, které se týkají účetní a daňové problematiky. MA č. 8/2017 si můžete objednat přes náš E-shop
 • Využijte podzimní akce, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 710 Kč. Objednat si ho můžete přes E-shop.
 • Balíček k novele účetních předpisů“ zahrnuje pět vybraných čísel Metodických aktualit, které se věnují nejdůležitějším změnám v účetních předpisech od roku 2016. Balíček lze objednat přes E-shop za 235 Kč. 
 • Celý ročník MA 2016 můžete v rámci mimořádné akce získat za 499 Kč. Objednat si ho můžete přes E-shop.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2016 za cenu 50 Kč a MA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

Legislativa a navazující informace:

- Dne 19. 9. 2017 byly ve Sbírce zákonů ČR v částce 104 publikovány novely zákonů, z nichž vybíráme: 

 • Zákon č. 297/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Kromě formálních úprav v § 21e tato novela upravuje zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát – od 1. 1. 2019 na 7 540 Kč a od 1. 1. 2020 na 7 903 Kč.
 • S účinností od 4. 10. 2017, od 1. 11. 2017 a od 1. 12. 2017 byl novelizován zákon o správních poplatcích, a to novelami č.304/2017 Sb., č. 302/2017 Sb. a č. 299/2017 Sb.
 • Dnem 1. 1. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti. Tento zákon novelizuje např. občanský zákoník, zákon o církvích a náboženských společnostech, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích aj.
 • Dnem 19. 9. 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, provedená zákonem č. 305/2017 Sb. V návaznosti na jeho nové ustanovení § 13zi vydalo Ministerstvo financí novou prováděcí vyhlášku, která stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění – vyhláška byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna pod č. 306/2017 Sb.

- Od 1. 6. 2018 nabývá účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění č. 310/2017 Sb. (zveřejněna v částce 106 Sbírky zákonů ČR). Novela mimo jiné upravuje podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné, podpůrčí dobu (max. 90 kalendářních dnů) a jeho výši (60 % denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den). Tímto zákonem je dále novelizován např. zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákoník práce aj.
 
- Generální finanční ředitelství pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje vydalo dne 25. 9. 2017 Informaci k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů“.

- Finanční zpravodaj číslo 7/2017
- Pokyn č. MF-16 k provádění fyzické likvidace pokutových bloků
- Sdělení Ministerstva financí čj. MF-24485/2017/1801-6, kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani

- Senátní výbor odmítl zrušení EET, doporučil ale vyjmout drobné podnikatele
Senátní hospodářský výbor sice před dvěma dny odmítl zrušení EET, které žádala petice, zároveň ale požádal vládu, aby z evidence vyjmula nejmenší podnikatele. Vyplývá to z usnesení, které výbor zveřejnil na stránkách Senátu. Případné úpravy EET nicméně budou až na další vládě.

- Zkontrolujte si účet od operátora, na reklamaci roamingu jsou 2 měsíce
Od 15. června nesmí operátoři při využití mobilních služeb v členském státě EU účtovat žádný příplatek k domácím sazbám. Český telekomunikační úřad proto doporučuje všem účastníkům, kteří po uvedeném datu roaming využili, aby si zkontrolovali vyúčtování. Reklamovat nesprávně účtované ceny je možné nejpozději do 2 měsíců.

Další důležité informace:

Svaz účetních České republiky vydal Tiskovou zprávu k novele obsahové náplně živnosti "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" zde.

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
https://www.svaz-ucetnich.cz