Newsletter SÚ ČR 26-07-2022

26. 7. 2022

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
- Zákon č. 214/2022 Sb. o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů 

2. MF ČR: Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se San Marinem
Na základě informací obdržených z Velvyslanectví ČR ve Vatikánu oznamuje Ministerstvo financí ČR, že dne 19. července 2022 vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Římě dne 27. ledna 2021.
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku 

3. AMSP ČR: MPO se chystá poskytovat dotace na podporu malých a středních firem. Špatně nastavené parametry je ale diskriminují
Čtyři miliardy korun jsou připraveny pro dotační výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) avizovalo, že ji vyhlásí zítra, v pátek 22. července. Už teď je ale jasné, že tyto prostředky neposlouží účelu, pro který měly být původně určeny. 

4. Ústavní soud zamítl návrh Nejvyššího soudu na zrušení povinnosti složit zálohu na náklady insolvenčního řízení
Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) zamítlo návrh Nejvyššího soudu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Napadené ustanovení, které je součástí insolvenčního zákona od července roku 2017, stanovuje věřitelům povinnost složit spolu s insolvenčním návrhem zálohu na náklady řízení. Nejvyšší soud podal návrh jeho zrušení, neboť se domnívá, že je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Zákon podle něj nezohledňuje reálnou potřebnost zálohy pro další chod insolvenčního řízení, charakter pohledávky ani majetkové poměry věřitele. Jeho stěžejní námitkou pak je, že napadené ustanovení brání v přístupu k soudu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a porušuje princip rovnosti účastníků řízení (čl. 37 odst. 3 Listiny). Konečně je namítán i rozpor s čl. 26 odst. 1 Listiny, který zakotvuje mj. i právo podnikat.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNOU LETNÍ NABÍDKU:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2022 dvou nebo tří odborných časopisů v tištěné podobě a ušetříte 10 %.
BALÍČEK DUO obsahuje časopisy Metodické aktuality a Účetnictví.
BALÍČEK TRIO obsahuje časopisy Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
Nejnovější číslo Metodických aktualit č. 6/2022 se věnuje problematice pracovních úrazů a nemocí z povolání – jaké povinnosti v této souvislosti ukládá zákoník práce, na jaké náhrady má zaměstnanec nárok, kdy se může zaměstnavatel své odpovědnosti zprostit. Připojeno je i několik daňových a účetních souvislostí. V rámci odpovědí na dotazy z praxe je zařazen i samostatný blok věnovaný pracovněprávní oblasti. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitalizované podobě na zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 7/2022 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2022.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 26. 7. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 26. 7. 2022 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

10. – 12. 8. 2022 – Bořetice
Léto mezi vinicemi (lektoři: Ing. Miloslav Kopřiva; Ing. Jan Tecl)

10. – 17. 9. 2022 – Mlini (nedaleko Dubrovníku), Chorvatsko
Osobnostní rozvoj (lektor: PhDr. Miloslav Hrubý)


Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

5. 9. 2022
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (lektor: Ing. Jiří Jindrák)
7. – 8. 9. 2022
Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé (lektor: Ing. Simona Kropáčková)
9. 9. 2022
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků (lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská)
12. 9. 2022
Řešení pohledávek po splatnosti v praxi (lektor: Mgr. Martin Laipold)
13. 9. 2022
Krácený a poměrný nárok na odpočet DPH a jejich následné úpravy (lektor: Ing. Jan Tecl)
15. 9. 2022
Smlouvy, závazky a rizika v účetní praxi nejen pro účetní (lektor: Mgr. Martin Laipold)
21. 9. 2022
Vysílání pracovníků z ČR do zahraničí, zejména do členských států EU, EHP a Švýcarska (lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská)
21. 9. 2022
Společenství vlastníků jednotek – daňové a účetní povinnosti (lektor: RNDr. Ivan Brychta)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/