Newsletter SÚ ČR 25-08-2020

25. 8. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách uplynulých dvou týdnů a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané zákony vyhlášené ve Sbírce zákonů:
Dne 14. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o daních z příjmů, zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a další). 

2. Aktuální informace k oznamovací povinnosti dle DAC6 - Stav ke dni 19. 8. 2020
Dne 14. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 343/2020, který, mimo jiné, novelizuje zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a zavádí tak novou oznamovací povinnost ve vztahu k přeshraničním uspořádáním (tzv. DAC6). Zákon č. 343/2020 Sb. nabude účinnosti dne 1. 9. 2020.
V důsledku pandemie COVID-19, byla na úrovni Rady EU přijata tzv. směrnice COVID-19 DAC, která mj. posunuje lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC6 přibližně o 6 měsíců. Jak je uvedeno v informaci k výměně informací DAC6 ze dne 17. června, Ministerstvo financí doplnilo novelu daňových předpisů (zákonem č. 299/2020 Sb.) o zmocňovací ustanovení do zákona č. 164/2013 Sb., na jehož základě může vláda, prostřednictvím nařízení vlády, implementovat uvedené prodloužení lhůt.
Nabytí účinnost nařízení vlády, které posouvá lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC6, se předpokládá v průběhu září 2020. 

3. MF plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR v souladu s EU legislativou
Dne 14. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 343/2020 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění. Ministerstvo financí předložilo vládě návrh nařízení vlády, které využije možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR o 6 měsíců. Nařízení vlády nebude mít vliv na rozsah či obsah povinností upravených v novele transponující směrnici DAC 6. 

4. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku - k 18. 8. 2020 

5. Tisková zpráva MPSV: Program Antivirus se prodlouží do konce října
Vláda v pondělí 24. srpna schválila prodloužení Antiviru A a B do konce října letošního roku. Podle odhadů MPSV budou náklady na prodloužení obou režimů celkem 4,25 mld. Kč. Program Antivirus se od března vyvinul v dostatečně masivní, ale zároveň i zacílený program k udržení zaměstnanosti. S ohledem na to, že stále hrozí nebezpečí dalších regionálních či celostátních vln koronavirové krize má stále velký význam. Důležitost jeho dalšího pokračování ukazují také makroekonomická data. 

6. Tisková zpráva MZ ČR: Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat sankce v podobě pokut za pozdní dodání přehledu za rok 2019
Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat sankce v podobě pokut za pozdní dodání přehledu za rok 2019. Pokutu nedostane OSVČ, která si jinak řádně plní své povinnosti, a která zdravotní pojišťovně předloží přehled do 18. září 2020. Na tomto postupu se domluvili ředitelé všech zdravotních pojišťoven s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který krok zdravotních pojišťoven ocenil. 

7. Tisková zpráva Hospodářské komory ČR: Hospodářská komora České republiky doporučuje zaměstnavatelům, aby rozdílné životní náklady zaměstnanců promítali mimo mzdu, např. ve formě příspěvku na bydlení
Hospodářská komora České republiky na základě analýzy rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu nerovnosti odměňování zaměstnanců České pošty v regionech doporučuje zaměstnavatelům, kteří působí na území celé ČR a mají mezi jednotlivými regiony mzdové disproporce na stejných pracovních pozicích, aby pečlivě prověřili, zda pro takové rozdíly existují objektivní důvody, které umožňuje regulace stanovená zákoníkem práce. Zároveň zdůrazňuje, že diferenciace mezd je tržní realitou, proto by úřady měly upřesnit pojmy v zákonech, kterými se zaměstnavatelé musí řídit. Zaměstnavatelům také doporučila, aby dvakrát bedlivě posoudili, zda předpokládaná odlišnost tkví jen v tom, že k výkonu práce dochází v různých regionech ČR. 

8. Česká pošta upravuje otevírací dobu poboček
Celkem 265 poboček České pošty čeká od 1. září změna hodin pro veřejnost. Dalších poboček se změna dotkne v říjnu, převážně u menších pošt ve městech. Mezi hlavní důvody, které k této změně přispěly, patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření. Důsledkem změn bude jednak posun hodin pro veřejnost v některých dnech až do 18 hodin, vyšší obsazenost přepážek a také lepší zastupitelnost v případě neočekávaných událostí, např. během epidemií.


Soutěž ÚČETNÍ ROKU 2020 – uzávěrka nominací se blíží:

Máte svého oblíbeného účetního nebo účetní? Poskytuje vám skvělý servis vaše účetní firma? Nominujte je do soutěže ÚČETNÍ ROKU 2020 - uzávěrka nominací se nezadržitelně blíží.
Pomozte nám vybrat nejlepšího letošního účetního specialistu a firmu a posílejte své nominace.
Nominace do třetího ročníku této profesní soutěže lze posílat do 7. září 2020.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
Metodické aktuality č. 6/2020 nabízejí odpovědi na řadu otázek souvisejících s problematikou kryptoměn, do nichž obchodní společnosti i občané stále více investují, platí v nich nakoupené zboží či služby, těží je. Přinášejí také právní výklad k nejčastějším pracovněprávním otázkám, které v souvislosti s pandemií COVID-19 řeší zaměstnavatelé, a odpovědi na praktické dotazy z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 a ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.
Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 8/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2020

 
*********

VYUŽIJTE VÝHODNÉ LETNÍ NABÍDKY:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů 
ušetříte 10 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

3. 9. 2020
Krácení nároku na odpočet DPH (lektor: RNDr. Petr Beránek)
7. 9. 2020
Velká novela ZOK – hlavní změny týkající se SRO (lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)
8. 9. 2020
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů(lektor: Marek Reinoha)
9. 9. 2020
Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2020(lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
10. 9. 2020
Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
11. 9. 2020
Opravy chyb minulých období (lektor: Tomáš Líbal)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz