Newsletter SÚ ČR 24-09-2019

24. 9. 2019

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů a školení.


Panelová diskuse „Kdo je účetní“

Účetní je slovo, které označuje široké spektrum profesí při zpracování ekonomických informací. Svaz účetních vnímá čím dál tím větší potřebu odlišit od sebe úrovně jednotlivých pracovních pozic v účetním procesu, a to s přihlédnutím k jejich kvalifikaci, odpovědnosti, ale i společenské poptávce. Zveme Vás na první panelovou diskusi na toto téma, která se koná 2. 10. 2019 od 14,00 hod. v Institutu certifikace Svazu účetních, Vinohradská 2022/125, Praha 3 (metro A – Flora, tram – Radhošťská). Více informací zde.

*********

ODBORNÉ ČASOPISY – VÝHODNÁ NABÍDKA:

 • BALÍČEK DUO:  Metodické aktuality a Účetnictví
 • BALÍČEK TRIO: Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2019 dvou nebo tří odborných časopisů a ušetříte 15 %

*********

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Objednejte si Metodické aktuality - ročník 2019 v našem e-shopu. Máte-li zájem o MA ročník 2019 v digitalizované podobě, objednávejte zde. Získáte tak aktuální informace a komentáře k legislativním změnám, odborné výklady k vybraným účetním a daňovým tématům, stanoviska k dotazům z praxe. 
 • Dne 16. 9. 2019 vyšly Metodické aktuality č. 8/2019, jejichž stěžejním tématem je judikatura SDEU k DPH (Ing. Olga Hochmannová). Autorka se zaměřuje na rozsudky, na jejichž základě byla v posledních letech novelizována ustanovení českého zákona o DPH nebo ohledně kterých existují v ČR výkladové spory. V osmém čísle našeho časopisu naleznete také odborná stanoviska na odborné dotazy z praxe z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 7/2019 přinášejí shrnutí dosavadních poznatků a zkušeností se zpracováním a ochranou osobních údajů v oblasti účetnictví, daní, mezd a personalistiky (MVDr. Milan Vodička a JUDr. Tereza Drábková), stručně seznamují i s novým českým zákonem o zpracování osobních údajů. Obsahují odpovědi i na odborné dotazy z praxe, které se dotýkají účetní a daňové problematiky. MA č. 7/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 a 2019 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

30. 9. 2019
Oceňování v daních a účetnictví (lektor: RNDr. Ivan Brychta)

1. 10. 2019
Podíly v korporaci, rozdělení zisku (lektor: Mgr. Tomáš Hrdina)

3. 10. 2019
Opravy chyb minulých období (lektor: Tomáš Líbal)

15. 10. 2019
Zajímavosti v G suite (lektor: Ing. Radek Pohnán)

16. 10. 2019
PAP – metodika (OSS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová) 

23. 10. 2019
PAP – příklady (OSS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová) 

29. 10. 2019
Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní a daňové profese (lektorka: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.)

30. 10. 2019
MA – Souběh funkce člena statutárního orgánu SRO a AS a pracovního poměru – aktuální pohled (lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa převede do optimalizovaného režimu 33 finančních úřadů
Finanční správa po „letním“ jednání se starosty a starostkami obcí, kterých se týká optimalizace finančních úřadů, dospěla k rozhodnutí, že v prvním pololetí roku 2020 bude v rámci zvýšení efektivity převedeno do optimalizovaného režimu celkem 33 finančních úřadů. V původním návrhu Finanční správa plánovala optimalizovat 34 finančních úřadů, nicméně se po důkladné analýze rozhodla zachovat Územní pracoviště v Litvínově ve stávajícím režimu. V rámci tohoto opatření nebude zrušeno žádné pracoviště finančního úřadu, pouze budou dále fungovat v rámci tzv. režimu 2+2.

2. Tisková zpráva KDP ČR: Nová digitální daň zkomplikuje daňový systém
Komora rozhodně nezpochybňuje právo státu zdanit příjmy nadnárodních společností poskytujících digitální služby. Vyjadřuje však výrazné pochybnosti ohledně návrhu zákona o dani z vybraných digitálních služeb, který byl předložen k projednání vládě. Celý koncept je problematický z hlediska mezinárodních závazků České republiky k omezení dvojího zdanění zahraničních společností. Ačkoliv na tento problém Komora v rámci připomínkového řízení opakovaně poukazovala, neexistuje žádné stanovisko nezávislé odborné autority, která by vyvrátila obavu z konfliktu mezi návrhem a existujícími mezinárodními smlouvami. Přitom na tomto konfliktu mohou zahraniční společnosti postavit svoji obranu proti povinnosti platit novou digitální daň.

3. Informace ČSSZ: Brexit: vystoupení Spojeného království z EU a jeho dopady na sociální zabezpečení migrujících osob
Doporučujeme osobám migrujícím mezi Českou republikou a Spojeným královstvím, aby si před svým návratem do ČR vyžádaly od britských institucí potvrzení o dobách pojištění, které získaly během svého zaměstnání či pobytu na území Spojeného království.
Vzhledem ke stále ještě nejistému způsobu i datu, kdy Spojené království opustí Evropskou unii, doporučujeme osobám migrujícím mezi Českou republikou a Spojeným královstvím, aby si před svým návratem do ČR vyžádaly od britských institucí potvrzení o dobách pojištění, které získaly během svého zaměstnání či pobytu na území Spojeného království.

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz