Newsletter SÚ ČR 24-03-2020

24. 3. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybraná usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření:
- Usnesení vlády ČR č. 109/2019 Sb. (finanční příspěvek pro OSVČ – ošetřovné)
- Usnesení vlády ČR č. 110/2019 Sb. (zákaz prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence)

2. Přehled možných úlev v souvislosti s koronavirem
Daňový poradce Ing. Tomáš Hajdušek zpracoval komplexní přehled možných úlev v souvislosti s koronavirem.

3. Tisková zpráva MF ČR: Živnostníci ušetří na pojistném
Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to o částku ve výši minimálních pojistných.

4. Tisková zpráva MF ČR: Úlevy v daňové oblasti se rozšíří
Ministerstvo financí a Finanční správa reagují na aktuální situaci a v maximální možné míře pomáhají ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. K již schválenému Liberačnímu balíčku nově Ministerstvo financí navrhuje posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to do 31.8.2020. Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty budou moci podnikatelé uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku. Ministerstvo financí také navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. To znamená, že červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) se nebude vůbec hradit. Zároveň se rozšiřují již zavedená liberační opatření, zejména v oblasti promíjení pokut a poplatků. Přesné technické parametry budou po schválení vládou zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.

5. Tisková zpráva MF ČR: Poslední vlna EET se fakticky odkládá
Jak již Ministerstvo financí i Finanční správa v minulém týdnu opakovaně informovaly, dochází k faktickému odkladu závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce. Stane se tak prostřednictvím vyhlášení tříměsíčního tolerančního pásma.

6. Tisková zpráva MF ČR: Finanční správa spustila krizovou infolinku pro poplatníky na čísle 225 092 392
Finanční správa zřídila na čísle 225 092 392 infolinku obsluhovanou metodiky připravenými kvalifikovaně odpovídat na dotazy související s liberačním balíčkem Ministerstva financí. Liberační balíček je určen pro poplatníky zasažené současnou situací. Personální kapacity infolinky byly vyčleněny zejména z dosavadní infolinky pro metodické dotazy k EET, náběh jejíž závěrečné fáze byl fakticky odložen. Infolinka je k dispozici od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00, připraveno odpovídat a radit je více než 100 metodiků Finanční správy.

7. Tisková zpráva Finanční správy ČR: Shrnutí mimořádných opatření v rámci Finanční správy
Finanční správa přináší souhrn opatření a doporučení, jak s finančními úřady v současné komunikovat, kde se dozvědět podstatné informace a s jakými omezeními se veřejnost setká.

8. Dotazy a odpovědi k opatřením v oblasti daní
Z nejčastějších dotazů, které nám pokládáte v rámci provozu mimořádných infolinek, Finanční správa připravila dokument otázek a odpovědí.

9. MPSV ČR: Pracovněprávní desatero boje s koronavirem
Jak máte postupovat při řešení nastalých životních situací, které způsobila mimořádná opatření proti šíření koronaviru?

10. Tisková zpráva MPSV: Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let
Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila dnes (19. 3. 2020) vláda. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.

11. Informace ČSSZ:
- Informace k nároku na ošetřovné v souvislosti s uzavřením mateřských škol a jiných obdobných zařízení
- CORONAVIR (nemoc COVID-19) a formulář A1 CZ (informace pro migrující osoby)

12. VZP prodlužuje termín podání Přehledu OSVČ do 3. srpna 2020
V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, VZP umožňuje podat Přehled OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020. Všeobecná zdravotní pojišťovna vnímá nastalou situaci jako složitou a tímto krokem chce svým klientům vyjít vstříc. VZP zároveň doporučuje plátcům podávajícím Přehled OSVČ, aby využili elektronickou formu podání prostřednictvím aplikací e-vzp.

13. Doporučení Svazu účetní České republiky z.s. k aplikaci usnesení Vlády České republiky ze dne 14. března 2020, č. 82/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, pro účetní a jejich klienty


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:
- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 9. 3. 2020 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit. MA č. 3/2020 přinášejí aktuální informace k elektronické evidenci tržeb - seznámí vás s novelou zákona o evidenci tržeb, s dosavadními zkušenostmi fungování EET, upozorňují na nejčastější chyby. V dalším odborném příspěvku se dozvíte, jak zdaňovat příjmy českých daňových rezidentů ze závislé činnosti v zahraničí a kdy vzniká povinnost podat v ČR daňové přiznání. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:
- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 3/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2020

 
CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/