Newsletter SÚ ČR 23-06-2020

23. 6. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Tisková zpráva MF ČR: Peníze místo stravenek a vyšší příjmy obcím - Vláda schválila daňový balíček
Vláda v pondělí 22. června schválila návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory u zdanění příjmů z dluhopisů. V oblasti daně z nemovitých věcí pak Ministerstvo financí vyslyšelo požadavek samospráv získat možnost nastavit výši této daně pro jednotlivé městské části různě. 

2. Tisková zpráva GFŘ: Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí se posouvají
Tzv. Liberační balíček III prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je hlavním důvodem to, aby podnikatelé a živnostníci získali ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmu. Tím jim zůstanou ponechané důležité finanční prostředky k překonání těžkého období.
1. daň z příjmů - termín podání a platby:
- 1. 7. subjekty spadající pod působnost SFÚ
- 18. 8. ostatní fyzické a právnické osoby
2. daň z nabytí nemovitých věcí - termín podání a platby = 31. 12.
3. daň z přidané hodnoty - automatické prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení a pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením do 31. 7. 

3. Tisková zpráva MF ČR: Protikrizový daňový balíček prošel podruhé Sněmovnou
Sněmovna v úterý 16. června již podruhé schválila balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele i firmy. Nově bude možné uplatňovat daňovou ztrátu i zpětně. Ubytovací služby a vstupné na sport a kulturu se přesouvají do nejnižší sazby DPH. Silniční daň u vozidel nad 3,5 tuny se sníží o 25 %. A obce budou moci osvobozovat od daně z nemovitosti u více mimořádných událostí. Balíček míří k podpisu prezidentovi a v účinnost vejde den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Podnikatelé i firmy získají možnost zpětně si uplatnit daňovou ztrátu u daní z příjmů fyzických a právnických osob (tzv. loss carryback). Dnes ji mohou uplatňovat až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově ji budou moci umořit i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Pokud tedy vykážou za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Uplatnit daňovou ztrátu zpětně půjde už za zdaňovací období končící k 30. červnu 2020, a to v maximální výši 30 mil. Kč. 

4. Tisková zpráva MF ČR: Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schválila Sněmovna ve druhém čtení
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny prošel v úterý 16. června Sněmovnou i ve druhém čtení. 

5. Sdělení Finanční správy v souvislosti s vládním návrhem zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli
V souvislosti s dopady onemocnění COVID 19 byl vypracován vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky (sněmovní tisk zákona 875). Zákon navrhuje vybraným zaměstnavatelům prominout pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24.8 % za zaměstnance. GFŘ upozorňuje plátce daně, že uvedený návrh zákona nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně (superhrubou mzdu) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Plátci daně, kterých se v případě schválení zákon dotkne, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně zpravidla o 33,8 %. 

6. Podpora pro s.r.o. – nejčastější otázky a odpovědi - Aktualizováno 18. 6. 2020 

7. Silniční daň – Aktualizované dotazy a odpovědi naleznete zde

8. Tisková zpráva MF ČR: Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky míří na vládu
Ministerstvo financí předložilo na vládu k projednání návrh institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Přinese významné zjednodušení odvodových a daňových povinností, snížení administrativy a finanční úsporu. 

9. Tisková zpráva MPSV: Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění. Sněmovna schválila návrh ministryně Maláčové na rozšíření programu Antivirus
Poslanci dnes v úterý 16. června schválili novelu zákona o sociálním pojištění navrhovanou ministryní Janou Maláčovou (ČSSD). Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. MPSV tak poskytuje další cílenou podporu pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst. Antivirus C má pomoci přibližně 88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců. Dopad na státní rozpočet se předpokládá ve výši max. 13,5 mld. Kč. Novela zákona byla poslanci projednána po takzvané „vratce“ ze Senátu a nyní ji musí ještě podepsat prezident republiky. 

10. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podrobné informace k promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců v rámci režimu C programu Antivirus. Informace naleznete zde 

11. Tisková zpráva MPSV: Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní
Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/lky či nezletilé nezaopatřené děti. Nikoli tedy už jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt. 

12. ČSSZ: Výplata důchodů do zahraničí – ukončení zjednodušeného způsobu zasílání tiskopisu potvrzení o žití v době mimořádné pandemické situace (COVID-19) k datu 1. 7. 2020
ČSSZ informuje, že s účinností od 1. 7. 2020 již nebude akceptovat potvrzení o žití bez úředního ověření vlastnoručního podpisu příjemce důchodu (důchodce) a rovněž nebude akceptovat potvrzení o žití s úředním ověřením podpisu důchodce zaslané v elektronické podobě (e-mailem) bez uznávaného elektronického podpisu. 

13. Tisková zpráva ČNB: ČNB částečně uvolňuje limity na hypotéky, snižuje proticyklickou kapitálovou rezervu
Bankovní rada ČNB ve čtvrtek 18. června po projednání Zprávy o finanční stabilitě dále uvolnila limity na hypotéky:
- Limit ukazatele LTV zůstává na 90 %
- Limit ukazatele DSTI byl nově zrušen
- Limit ukazatele DTI zůstává zrušen

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 8. 6. 2020 vyšlo červnové číslo Metodických aktualit. MA č. 6/2020 nabízejí odpovědi na řadu otázek souvisejících s problematikou kryptoměn, do nichž obchodní společnosti i občané stále více investují, platí v nich nakoupené zboží či služby, těží je. Přinášejí také právní výklad k nejčastějším pracovněprávním otázkám, které v souvislosti s pandemií COVID-19 řeší zaměstnavatelé, a odpovědi na praktické dotazy z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 a ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 6/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2020


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

14. 7. 2020
Účetnictví a daně aktuálně (lektorka: Ing. Dana Vanke)
14. 7. 2020
Moje zastavení, ohlédnutí a chuť vykročit dál (lektorky: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD, Ing. Lenka Mrázová, FCCA)
15. 7. 2020
Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku ve světle poslední judikatury (lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)
13. 8. 2020
Účtování darů a dotací (podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace) (lektor: RNDr. Petr Beránek)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/