Newsletter SÚ ČR 23-05-2023

23. 5. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Finanční zpravodaj č. 7/2023:
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015) 

2. Tisková zpráva MF ČR: Sněmovna ve třetím čtení schválila Daňové milostivé léto
Poslanci a poslankyně ve třetím čtení podpořili návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“). Návrh navazuje na předchozí akce Milostivé léto I a II a umožní dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků. Pro odpuštění dluhů bude klíčové rozhodné období, které je navrhováno od 1. července do 30. listopadu 2023. Návrh nyní míří do Senátu. 

3. MF ČR: Financování územních rozpočtů:
Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru
Změna rozpočtu příspěvkové organizace
Použití fondu odměn
Zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí dotace 

4. Informace Finanční správy: Obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů podléhá DPH a nelze u něj aplikovat zvláštní režim pro použité zboží
Finanční správa v současné době analyzuje některé podněty směřující do problematiky obchodování s platnými a neplatnými mincemi vyrobenými z drahých kovů (pozn. jinými než mincemi ze zlata), přičemž byly detekovány možné daňové úniky spočívající v použití nesprávného daňového režimu a tím i nesprávného stanovení základu daně včetně neuplatnění správné sazby DPH u těchto obchodů. 

5. Informace Finanční správy: Telefonické dotazy vyřídí váš místně příslušný finanční úřad
Od 1. 6. 2023 bude Finanční správa vyřizovat telefonické dotazy veřejnosti výhradně prostřednictvím místně příslušných územních pracovišť finančních úřadů namísto centrální informační linky. Tímto krokem dojde k lepšímu zacílení dotazů s ohledem na místní příslušnost volajícího a přesměrování na konkrétní pracovníky, kteří volajícím efektivněji poradí a pomohou. Telefonní kontakt na váš úřad naleznete na webu Finanční správy.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – ročník 2023

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 % 

- Dne 9. 5. 2023 vyšlo nové číslo Metodických aktualit. MA č. 5/2023 přináší ucelenější pohled na právní úpravu postavení členů statutárního orgánu kapitálových obchodních společností (s.r.o. a a.s.) s využitím nejnovější soudní judikatury a rovněž se zohledněním tzv. diginovely v oblasti zákonných překážek výkonu funkce, která nabývá účinnosti od 1. 7. 2023. Na odborný výklad JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., volně navazuje článek daňové poradkyně Mgr. Magdalény Vyškovské, který vysvětluje základní pravidla pro zdanění odměn členů statutárního orgánu - fyzických osob. Aktuální číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – ročník 2023
Účetnictví ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 % 

Účetnictví NO a obcí – ročník 2023
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 %

- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 5/2023 (monotematicky zaměřené na nemovité věci v účetnictví a daních) a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2023.

 

Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů - tzv. konsolidační balíček

V rámci meziresortního připomínkového řízení obdržel Svaz účetních České republiky, z. s., od MF ČR materiály k Návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček nebo též tzv. ozdravný balíček). Více informací zde.

Máte-li zájem se vyjádřit k návrhu zákona prostřednictvím SÚ ČR, zašlete své připomínky nejpozději do 25. 5. 2023 na e-mail velkova@ucetni.cz .

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 23. 5. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 23. 5. 2023 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

5. 6. – 6. 6. 2023   Praha
Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)

8. 8. – 9. 8. 2023   Hospitál Kuks
Finanční kontrola a DPH ve veřejném sektoru (lektor: Ing. Simona Pacáková)

11. 9. – 18. 9. 2023   hotel Costa Luvi, Bodrum, Turecko
Osobnostní rozvoj (lektor: PhDr. Miloslav Hrubý)

13. – 15. 11. 2023   Mikulov, Hotel Galant ****
ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2023 (2. ročník)


Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

2. 6. 2023  Kutná Hora, hotel Mědínek
NOVÝ ZÁKON O ÚČETNICTVÍ – PRVNÍ INFORMACE
(Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D. – náměstek ministra financí ČR)
8. 6. 2023
Oceňování v daních a účetnictví (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
13. 6. 2023
Fakturace obráceně (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
15. 6. 2023
Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/