Newsletter SÚ ČR 23-05-2017

23. 5. 2017

Vážení,


dovolujeme si Vás tímto informovat o spuštění nových webových stránek Svazu účetních České republiky https://www.svaz-ucetnich.cz/
 
a dále Vás informovat o novinkách a nabídnout školení na aktuální témata.

7. 06. 2017 = Účetní a daňové aktuality
 
15. 06. 2017 = Řízení o sankcích ze zákona o účetnictví, nový přestupkový zákon
 
2. 09.- 09. 09. 2017 = Zahraniční seminář
 
11. 10. 2017 = Daňový řád pro účetní
 
12. 10. 2017 =  Fakturace v přeshraničním obchodu a službách /včetně účtování přijatých faktur
 
31. 10. 2017 =  Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2017
 
9. 11. 2017 = Nestandardní situace v přeshraničním obchodě a službách a jejich promítnutí do daní a účetnictví
 
16. 11. 2017 = Účetní a daňové aktuality
 
5. 12. 2017 = Účetní závěrka 2017
 
8. 12. 2017 = Mzdové aktuality 2018
 
15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018
 
 
 Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí?
 
 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  http://www.svaz-ucetnich.eu/seminare/ nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR   https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
   
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz http://www.svaz-ucetnich.eu/organizace.php nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/
   
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy
   
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
   
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady
   
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR zde k jejím hlavním produktům patří: 

 
Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka:
 

 • Metodické aktuality č. 6/2017 přinášejí odborný článek JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., který Vás provede vybranými změnami v pojetí právní úpravy škody a náhrady škody novém občanském zákoníku (vymezení škody, vznik povinnosti k náhradě škody, vzdání se práv do budoucnosti ve vztahu k náhradě škody, způsob náhrady škody). V rámci výkladu autor odkazuje na nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu, využívá rovněž starší judikatury, která je použitelná i po rekodifikaci soukromého práva. Více k obsahu nejnovějšího čísla zde nebo na nových webových stránkách zde. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat zde.nebo v E-shop
   
 • Balíček k novele účetních předpisů zahrnuje pět vybraných čísel Metodických aktualit, které se věnují nejdůležitějším změnám v účetních předpisech od roku 2016. Balíček lze zakoupit nebo v E-shop za 315 Kč.
   
 • Celý ročník MA 2016 nebo zde můžete v rámci mimořádné akce získat za 650 Kč.
   
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2016 za cenu 50 KčMA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání nebo v E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

Legislativa:

Zákonem č. 145/2017 Sb. byl novelizován zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Změny se týkají úpravy systému přerozdělování pojistného prostřednictvím zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění. Obecná účinnost novely je stanovena na 1. 1. 2018, řada bodů novely však nabude účinnosti dříve, ještě v průběhu roku 2017.
 
Dne 22. 5. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o nemocenském pojištění provedená zákonem č. 148/2017 Sb., kterou se s účinností od 1. 2. 2018 zavádí nová dávka nemocenského pojištění – dávka otcovské poporodní péče („otcovská“). Novela upravuje podmínky nároku na tuto dávku, podpůrčí dobu a stanovuje její výši na úrovni 70 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Dle přechodných ustanovení nárok na otcovskou vzniká, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů před 1. 2. 2018.
 
Aktuální informace:
 

 • Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro veřejně prospěšné poplatníky. Aby metodika lépe korespondovala s reálnou situací většiny těchto subjektů a eliminovala negativní dopady na jejich veřejně prospěšnou činnost, zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost. Podrobnosti – viz aktualizovaná metodika k EET.
   
 • Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systému Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.

  Svaz účetních České republiky, z.s.
  Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
  https://www.svaz-ucetnich.cz