Newsletter SÚ ČR 22-11-2022

22. 11. 2022

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Vyhláška č. 337/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů   

2. MF ČR: Přehled právních předpisů pro oceňování majetku 

3. Informace Finanční správy: Informace k účtům vedeným u Equa bank
Raiffeisenbank, a.s., se stala od 1. 1. 2022 vlastníkem Equa bank, a.s. Ke sloučení obou bank pod značkou Raiffeisenbank dojde dne 14. 11. 2022. Finanční správa upozorňuje registrované daňové subjekty, které mají účet u Equa bank registrován u správce daně, na oznamovací povinnost týkající se změny registrovaného účtu. Dojde-li ke změně údajů uváděných při registraci, tedy i čísla účtu, je daňový subjekt povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

4. Tisková zpráva MPSV: Vláda schválila navýšení přídavku na dítě a změny v příspěvku na bydlení
Vláda dne 16. listopadu schválila řadu opatření, která jsou za současné situace pilířem pomoci domácnostem. Podle návrhu MPSV má od ledna dojít k některým úpravám v souvislosti s příspěvkem na bydlení. Zvýší se také přídavky na děti, pravidelná podpora pro nízkopříjmové rodiny s dětmi bude adresnější.

 

POZVÁNKA NA 13. ROČNÍK ODBORNÉHO SEMINÁŘE NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADY

13. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou se bude konat v pátek 2. prosince 2022 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.
Semináře je možno se zúčastnit nejen prezenčně, ale rovněž on-line prostřednictvím živého přenosu.
Organizační zabezpečení semináře NÚR zajišťuje Komora daňových poradců ČR a jediný způsob přihlášení na seminář je prostřednictvím e-shopu KDP ČR na webových stránkách www.kdpcr.cz/nur .
Bližší informace a program semináře zde.

VYUŽIJTE SPECIÁLNÍ PODZIMNÍ NABÍDKU:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2022 dvou nebo tří odborných časopisů v tištěné podobě a ušetříte 20 %.
BALÍČEK DUO obsahuje časopisy Metodické aktuality a Účetnictví,
BALÍČEK TRIO obsahuje časopisy Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – PODZIMNÍ SLEVA 15 % 

Dne 8. 11. 2022 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 9/2022 se věnují vybraným nejdůležitějším vnitropodnikovým směrnicím podnikatelských subjektů. Druhý odborný blok obsahuje stanoviska k praktickým dotazům z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo si můžete objednat zde, v digitalizované podobě na zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví ROČNÍK 2022 – PODZIMNÍ SLEVA 15 % 
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – PODZIMNÍ SLEVA 15 %

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 11/2022 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2022.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 22. 11. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 22. 11. 2022 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

13. 12. 2022 Praha DPH – na co nezapomenout na konci kalendářního roku
odpolední předvánoční posezení s Ing. Janem Teclem – daňovým poradcem

*****

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

1. 12. 2022
Mzdové aktuality (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)
6. 12. 2022
Zaměstnanecké benefity (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
6. 12. 2022
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH 2020 a 2021 (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
7. 12. 2022
Účetní závěrka 2022 (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
8. 12. 2022
Inventarizace 2022 – účetnictví státu (lektor: Ing. Alena Kochová)
12. 12. 2022
Zahraniční home office (lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská)
12. 12. 2022
Daň z příjmů ze závislé činnosti v praxi (lektor: Ing. Marie Hajšmanová)
14. 12. 2022
IFRS Update (lektor: Ing. Libor Vašek, Ph.D.)
15. 12. 2022
Uzavření účetnictví roku 2022 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele (lektor: Ing. Hana Kovalíková)
15. 12. 2022
Moje první daňové přiznání – DPFO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
16. 12. 2022
Moje první daňové přiznání – DPPO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
19. 12. 2022
Aktuality v účetnictví a daních (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/