Newsletter SÚ ČR 22-09-2020

22. 9. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Finanční zpravodaj číslo 16/2020
- Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

2. Tisková zpráva MF ČR: Ministerstvo financí své brány 28. září neotevře
S velkým politováním oznamujeme, že plánovaný den otevřených dveří v tradičním termínu 28. září, bude přesunut na pozdější termín. O novém termínu budeme informovat neprodleně poté, co to epidemiologická situace umožní. Všem, kteří se těšili, slibujeme, že náhradní termín bude v co nejbližší možné době a doprovodný program bude neméně pestrý. Za způsobené komplikace se omlouváme. 

3. Tisková zpráva MF ČR: Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí prošlo Parlamentem
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny prošel po senátní vratce podruhé Poslaneckou sněmovnou. Nyní návrh míří k podpisu prezidenta republiky (prezident návrh podepsal v pátek 18. září). Platit bude se zpětnou účinností pro vklady na katastr z prosince 2019 a pozdější.

4. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 9. 9. 2020

5. Výdaje na zajištění voleb v souvislosti s epidemiologickou situací
Z dotace ze státního rozpočtu bude možné uhradit výdaje uvedené ve směrnici č.j. MF-62 970/2013/1203/12-1204, a to včetně dezinfekčních prostředků. K zajištění hygienicko-epidemiologických opatření vydalo Ministerstvo vnitra směrnici z 10. 8. 2020 č. j. MV-94781-37/OV-2020, o zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky a ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020. 

6. Tisková zpráva ČSSZ: Statistická ročenka 2019 shrnuje nejdůležitější ukazatele v oblasti důchodového pojištění
Statistická ročenka 2019 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. 

NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADA:

Pozvánka na 11. ročník semináře Národní účetní rady
11. ročník odborného semináře Národní účetní rady se bude konat v pátek 4. prosince 2020 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze. Na seminář se můžete přihlásit pouze on-line na následujících webových stránkách www.kdpcr.cz/nur .Více informací zde.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
Dne 7. 9. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 7/2020 přinášejí podrobný odborný komentář k novele zákoníku práce. V dalším odborném bloku se zaměřují na problematiku skončení pracovního poměru a vysvětlují specifika jednotlivých způsobu skončení upravených v zákoníku práce, mimo jiné i ve vazbě na aktuální judikaturu. Zářijové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 a ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 9/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2020

 
*********

VYUŽIJTE VÝHODNÉ LETNÍ NABÍDKY:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů 
ušetříte 10 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

30. 9. – 9. 12. 2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (VEČERNÍ FORMA STUDIA) (lektoři: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková)

29. 9. 2020
Účetnictví a daně aktuálně (lektor: Ing. Dana Vanke)
29. 9. 2020
Nemovitosti v účetnictví a daních (lektor: Jan Tecl)
5. 10. 2020
Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi (lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
6. 10. 2020
Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
9. 10. 2020
Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese(lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová, PhD.)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/