Newsletter SÚ ČR 21-12-2021

21. 12. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Nařízení vlády č. 475/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

2. Finanční zpravodaj
- č. 38/2021:
Dodatek č. 8 GFŘ č.j.: 77067/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 a dodatkem č. 8 č.j.: 77067/21/7100-20118-012287
POKYN č. MF-19 pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků
- č. 37/2021:
Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
- č. 36/2021:
Pokyn č. GFŘ-D-51 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů 

3. Prezident republiky podepsal 16. prosince tři zákony
Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 16. prosince 2021 tyto tři zákony:
1. zákon ze dne 15. prosince 2021 o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19,
2. zákon ze dne 15. prosince 2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, a
3. zákon ze dne 15. prosince 2021 o kompenzačním bonusu pro rok 2022. 

4. Tisková zpráva MF ČR: Senát posvětil pokračování kompenzačního bonusu 1000 korun denně
Senát 15. 12. 2021 schválil nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který zavádí dvě nová bonusová období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022. Živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 % budou moci znovu žádat až o 1000 Kč denně. Zákon dne 16. prosince podepsal prezident. 

5. Novinka Finanční správy: Modernizovaná daňová informační schránka Plus a ukončení přístupu do původních daňových informačních schránek na portálu MOJE daně
Finanční správa spustila v letošním roce modernizovaný daňový portál MOJE daně, který přinesl zjednodušení, zrychlení a vyšší komfort elektronické komunikace s Finanční správou. Portál představil modernizovanou daňovou informační schránku PLUS (DIS+), která umožňuje předvyplnění vybraných údajů do EPO formuláře, odesílání podání přímo bez nutnosti dalšího podepisování, nastavení oprávnění přístupu do schránky dalším uživatelům a mnoho dalších užitečných funkcí. 

6. MF ČR:
- Vyhláška č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě včetně Pokynu k postupu podle vyhlášky
- Vyhlášky pro rok 2022 – pro účetnictví státu

7. Tisková zpráva Celní správy ČR: Pozor na podvodné jednání
Celní úřad upozorňuje veřejnost na další pokusy o podvodná jednání při doručování fiktivních zásilek ze zahraničí, ale i z Evropské unie.
Toto nejsou dokumenty vydané Celní správou ČR! Celní úřad upozorňuje veřejnost na další pokusy o podvodná jednání při doručování fiktivních zásilek ze zahraničí, ale i z Evropské unie. 

8. Tisková zpráva ČSSZ: Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) – postupy lékařů a zaměstnavatelů
Již podruhé byl Parlamentem ČR schválen zvláštní zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který má pomoci zmírnit dopady pandemie covid- 19. Zákon byl dne 16. prosince 2021 podepsán prezidentem republiky a v současné době se čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů, poté nabude platnosti a účinnosti. Příspěvek bude náležet zaměstnancům za prakticky stejných podmínek, jako na jaře tohoto roku, a to navíc i pokud jim byla nařízena karanténa po 30. listopadu 2021 a bude trvat ještě v den nabytí účinnosti zákona, tj. v den kdy bude vyhlášen ve Sbírce zákonů. Nárok na příspěvek bude příslušet nejpozději do 28. února 2022. 

9. Tisková zpráva MPSV: Výpadek příjmů nahradí opět „Izolačka“
Senát schválil návrh MPSV na vyplácení mimořádného příspěvku, pro který se vžil název Izolačka. Lidé, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění, dostanou zpětně od 30. listopadu 2021 až 370 Kč za den jako náhradu mzdy. Zaměstnanci se tedy už nemusí bát ztráty příjmů, pokud zůstanou doma. 

10. Tisková zpráva MPSV: Krizové ošetřovné bude platit zpětně od listopadu
Po rychlém projednání ve Sněmovně prošel návrh MPSV na krizové ošetřovné hladce i Senátem. Rodiče ho díky tomu mohou čerpat už zpětně od začátku listopadu. Bude dosahovat 80 procent denního vyměřovacího základu, minimálně pak 400 Kč na den, přičemž se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří se účastní nemocenského pojištění. Čerpat ho mohou i další blízcí příbuzní, tedy například prarodiče. 

11. Aktualita ČSSZ: Od 10. ledna 2022 dochází k dočasnému uzavření ÚP PSSZ Praha 1 Biskupská
Z důvodu rekonstrukce klientského centra za účelem vybudování přívětivého prostředí pro naše klienty dochází od 10. ledna 2022 k dočasnému uzavření budovy územního pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská. 

12. Svaz průmyslu a dopravy ČR: Aktualizovaná příručka „Daňové otázky elektromobility“
Svaz průmyslu a dopravy ČR aktualizoval oblíbenou příručku „Daňové otázky elektromobility“, po roce a půl od prvního vydání z dubna 2020. Za tuto dobu byla například definitivně do legislativy zapracována tzv. referenční cena elektřiny pro dobíjení vozů s elektrickým pohonem. Věříme, že firmy a uživatelé elektromobilů ocení přehled prověřených postupů a doporučení a usnadní jim to jejich využívání. 

 

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ - 4. 1. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 4. 1. 2022 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

 

Portál DANĚ PRO LIDI, MZDY PRO LIDI – při zakoupení nový bonus pro Vás!

- Díky partnerství Poradce podnikatele s Hospodářskou komorou České republiky Vám přinášíme jedinečný bonus. Při zakoupení jednoho z portálů Daně pro lidi nebo Mzdy pro lidi získáte možnost ZDARMA používat Právní elektronický systém.
- Zakupte si portál Daně pro lidi, Mzdy pro lidi nebo jejich kombinaci na jeden rok a obdržíte poukaz na Právní elektronický systém ve verzi základ na 3 měsíce zdarma (akce platí pouze pro nové zákazníky).
- Kompletní informace naleznete zde.

 

ODBORNÉ ČASOPISY 2021 - EXKLUZIVNÍ NABÍDKA:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2021 dvou nebo tří odborných časopisů a ušetříte 20 %.
BALÍČEK DUO obsahuje časopisy Metodické aktuality a Účetnictví - ročník 2021.
BALÍČEK TRIO obsahuje časopisy Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí - ročník 2021.
 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ Metodických aktualit ROČNÍK 2022– objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
METODICKÉ AKTUALITY – ROČNÍK 2021 s 15% slevou – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
Dne 9. 12. 2021 vyšlo prosincové číslo Metodických aktualit. MA č. 10/2021 se zaměřují na vlastní proces sestavení účetní závěrky obchodních společností. Připomínají pravidla, která platí pro sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty i přehledu o peněžních tocích a podrobně se věnují obsahu jejich jednotlivých položek (i ve vazbě na účtový rozvrh). Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ Účetnictví ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
ÚČETNICTVÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 s 15% slevou – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

PŘEDPLATNÉ Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 s 15% slevou – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 12/2021 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2021.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají prezenční formou. Účastník musí doložit tzv. bezinfekčnost dle platných vládních opatření. Nebude-li možná prezenční forma, proběhnou semináře formou on-line. Forma bude upřesněna před konáním.

5. 1. 2022
Zdravotní pojištění vč. novinek roku 2022 (lektor: Ing. Antonín Daněk)
10. 1. 2022
DPH - Částečný nárok na odpočet a jeho úpravy v následujících obdobích (lektor: Ing. Jan Tecl)
11. 1. 2022
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit (lektor: Ing. Lenka Kruntorádová, MBA)
13. 1. 2022
PAP – novinky pro rok 2022 (lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
13. 1. 2022
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
17. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – DPFO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
18. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – daňová evidence (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
18. 1. 2022
Uzavření účetnictví roku 2021 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele (lektor: Ing. Hana Kovalíková)
21. 1. 2022
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna)
24. 1. 2022
Cestovní náhrady aktuálně (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
27. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – DPPO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
28. 1. 2022
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků (lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/