Newsletter SÚ ČR 21-06-2022

21. 6. 2022

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Vyhláška č. 154/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů   

2. Tisková zpráva GFŘ: Mám v pořádku přiznanou silniční daň?
Finanční správa doporučuje poplatníkům silniční daně, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání k nákladním a přípojným vozidlům s největší povolenou hmotností 12 tun a více, aby si raději ověřili, zda z jejich strany nedošlo za zdaňovací období v letech 2021, 2020 a 2019 k porušení povinnosti přiznat a zaplatit daň u nákladních a přípojných vozidel. V současné době Finanční správa analyzuje správnost stanovené daňové povinnosti v daňových přiznáních k silniční dani za roky 2019 a 2020 a výsledky analýz nasvědčují tomu, že někteří poplatníci nepřiznali uvedená vozidla za daná zdaňovací období vůbec, popř. uvedli daň v nesprávné výši. 

3. Tisková zpráva MPSV: Poslanecká sněmovna schválila příspěvek 5 tisíc na dítě
Už pouze souhlas Senátu a podpis prezidenta chybí k definitivnímu schválení jednorázového pětitisícového příspěvku na dítě. Ten by měly obdržet na každé nezletilé dítě domácnosti s celkovým ročním příjmem do milionu korun hrubého. Jde o jeden z kroků, kterými vláda reaguje na zvyšující se ceny a inflaci. Od počátku byl příspěvek koncipován tak, aby jeho administrace byla co nejjednodušší. Rodiče, kteří v červnu pobírají přídavek na dítě, dostanou v srpnu peníze automaticky. Ostatní mohou vyplnit jednoduchou žádost online, či využít Czech POINT. 

4. Tisková zpráva ČSSZ: Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál
Zaměstnavatelům, kteří poskytují svým zaměstnancům náhradu mzdy za působení na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež, refunduje toto plnění Česká správa sociálního zabezpečení. Činnost zaměstnanců na táborech a sportovních soustředěních představuje překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Uvolnění na akce pro děti a mládež nesmí bránit vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. 

5. Aktualita ČSSZ: Tradiční česko-německý poradenský den se uskuteční v Praze
Ve čtvrtek 23. 6. 2022 v Praze proběhne v pořadí již 39. poradenský den týkající se důchodů a důchodového pojištění. Kvalifikovaní odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Deutsche Rentenversicherung (DRV) zodpovědí dotazy klientů, kteří pracují nebo pracovali v Německu i České republice. Právě oni mají možnost zde získat aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech a o stavu probíhajícího důchodového řízení. 

6. Poslanecká sněmovna schválila zkrácené úvazky. Odvody na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem se u kratších úvazků v některých případech sníží. Úleva bude činit 5 % z obvyklého pojistného 24,8 %. Opatření má zaměstnavatele motivovat k širšímu vytváření a nabízení zkrácených úvazků. Vládní novela nyní míří do Senátu.

Čeho se úleva týká?
- zkrácených úvazků v rozsahu 8 až 30 hodin týdně

Koho se úleva týká?
- osob starších 55 let
- rodičů dětí do 10 let (včetně pěstounů)
- osob pečujících o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II)
- studentů středních nebo vysokých škol
- osob se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osoby na rekvalifikaci
- osob mladších 21 let (u nich nebude podmínkou zkrácený úvazek) 

7. Den daňové svobody 2022 = 17. červen
Celých 167 dní jsme v České republice pracovali a podnikali na pokrytí letošních veřejných výdajů. Teprve od 17. června jsme začali vydělávat sami na sebe. Oslavili jsme totiž Den daňové svobody, pomyslný den, od kterého máme vůči státu splněnu svou daňovou povinnost. 

8. Finanční správa ČR varuje před podvodnými maily
Šíří se podvodné emaily v rámci nové phishingové kampaně. Útočníci, kteří se vydávají za Specializovaný finanční úřad, informují o údajných chybách v daňovém přiznání a vyzývají ke stažení příloh. V žádném případě nic nestahujte a nepovolujte externí obsah či makra!

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
- Dne 7. 6. 2022 vyšlo nové číslo Metodických aktualitMA č. 6/2022 se zaměřují na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání – jaké povinnosti v této souvislosti ukládá zákoník práce, na jaké náhrady má zaměstnanec nárok, kdy se může zaměstnavatel své odpovědnosti zprostit. Připojeno je i několik daňových a účetních souvislostí. V rámci odpovědí na dotazy z praxe je zařazen i samostatný blok věnovaný pracovněprávní oblasti. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitalizované podobě na zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 6/2022 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2022.

ÚČETNÍ A ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2022 - NOMINUJTE SVÉ KANDIDÁTY:

V úterý 1. června 2022 byl zahájen 5. ročník profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU. Soutěž pořádá společnost WOLTERS KLUWER ČR a koná se pod odbornou záštitou Komory certifikovaných účetních a Svazu účetních ČR. Nominace kandidátů probíhá od 1. 6. do 5. 9. 2022. Podrobnější informace naleznete zde.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 21. 6. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 21. 6. 2022 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

27. – 28. 7. 2022 – hospitál Kuks
Účetnictví na Kuksu - účtování vybraných transakcí ve veřejném sektoru(lektor: Ing. Jan Černý)

10. – 12. 8. 2022 – Bořetice
Léto mezi vinicemi (lektoři: Ing. Miloslav Kopřiva; Ing. Jan Tecl)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/