Newsletter SÚ ČR 21-05-2024

21. 5. 2024

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ČR:
- Vyhláška č. 117/2024 Sb. o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí
- Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 115/2024 Sb. o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 

2. Finanční zpravodaj č. 4/2024:
Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 

3. MF ČR: Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku (podle stavu k 17. 5. 2024)

4. MF ČR: Daňové posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí od roku 2024

5. MF ČR: Rada ECOFIN schválila Plán obnovy pro Ukrajinu a jednala o návrzích daňových směrnic
Ministři financí zemí Evropské unie se na svém pravidelném zasedání ECOFIN zabývali například daňovou směrnicí FASTER, která se týká srážkových daní. Řešila se také směrnice, která by měla zmodernizovat fakturování přeshraničních transakcí. V neposlední řadě se ministři věnovali plánu obnovy Ukrajiny, který byl předložen ukrajinskou vládou. 

6. Komplikace se školkovným pro zaměstnance končí
Novela, která má přinést novou úpravu maximální možné částky školkovného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance, brzy završí legislativní proces
Konečně se napraví potíže s úhradou za využití předškolních zařízení pro děti zaměstnanců. Přinesla je nová úprava konsolidačního balíčku. Nyní nastává změna a dobrou zprávou je, že na základě přechodných ustanovení bude využitelná po celé zdaňovací období roku 2024. Částka školkovného bude u zaměstnanců omezena stanoveným maximem. 

7. Prorodinná politika MPSV: Navýšení „rodičáku“, podpora dětských skupin i nová legislativa
Květen je měsícem rodiny. Kromě Dne matek totiž slavíme také Den rodiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí se tématem rodinné politiky dlouhodobě a koncepčně zabývá. Za poslední dva roky resort přišel s řadou konkrétních kroků, které podporují rodiny a jejich společný život, a další změny chystá. Povedlo se mimo jiné navýšit rodičovský příspěvek, lépe podpořit zkrácené úvazky nebo výstavbu nových dětských skupin.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 23. 5. 2024 v 17:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

Časopis METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality - předplatné na rok 2024

- Nejnovější číslo Metodických aktualit - MA č. 5/2024 shrnuje aktuálně platná pravidla pro uplatňování DPH u přeshraničních služeb a na konkrétních příkladech vysvětlují, jak správně postupovat. Samostatný blok je věnován aktuálním dotazům z praxe, v jejichž rámci jsou řešeny např. zápůjčka s.r.o. společníkovi a jednateli, některé daňové souvislosti likvidace s.r.o. nebo účtování v SVJ.

Časopisy ÚČETNICTVÍ a ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví - předplatné na rok 2024
Účetnictví NO a obcí - předplatné na rok 2024

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 5/2024 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2024.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

6. 6. 2024  Hotel DUO, Praha 
PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ FÓRUM SVAZU ÚČETNÍCH ČR

(přednášející: Mgr. Simona Hornochová, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., Mgr. František Boháček)

31. 7. – 2. 8. 2024  hotel Kouty, Rejčkov (poblíž Ledče nad Sázavou)
Vícedenní speciál pro neziskovky (lektor: Ing. Simona Pacáková)

23. 9. – 30. 9. 2024  Resort OZ Incekum Beach, Turecko
Osobnostní rozvoj (lektor: PhDr. Miloslav Hrubý)

2. 12. – 4. 12. 2024  Mikulov
ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2024


*****

24. 5. 2024
Mzdové aktuality - prezenčně i online (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)
4. 6. 2024
Svěřenské fondy (lektor: Ing. Jan Kotala)
5. 6. 2024
Převodní ceny (lektor: Ing. Lukáš Eisenwort)
7. 6. 2024
Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi (ONLINE) (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
12. 6. 2024
Automobil z účetního a daňového hlediska (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
13. 6. 2024
Ukončení podnikání OSVČ krok za krokem (dobrovolně, z důvodu smrti) (lektoři: Ing. Monika Randáková, Ph.D., Ing. Yveta Schmalzová, MBA)
20. 6. 2024
Daňové a účetní souvislosti reklamy, sponzorství a darů (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
25. 6. 2024
Plánování investic ÚSC v inflační době (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/