Newsletter SÚ ČR 21-03-2023

21. 3. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 71/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

2. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 15. 3. 2023

3. Informace Finanční správy ČR: Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023
Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.
V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky.
Finanční správa i další orgány veřejné moci stejně jako řada médií o této povinnosti průběžně informovaly. Finanční úřady však na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly. Finanční správa proto publikuje tuto shrnující informaci obsahující i přehledný návod, jak využít aplikaci Online finanční úřad na portálu MOJE daně. 

4. Informace Finanční správy: Upozornění na možné phishingové útoky na uživatele portálu MOJE daně
Finanční správa upozorňuje na potenciální riziko tzv. phishingového útoku při snaze se přihlásit do portálu MOJE daně. Právě v období podávání daňových přiznání je toto riziko větší především v případech, kdy se do portálu přihlašuje nový uživatel. 

5. Informace Finanční správy: Zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce
Rada Evropské unie v únoru 2023 aktualizovala seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Nově k nim (vedle dalších 3 zemí) přibyla i Ruská federace. Ruská federace byla zařazena na seznam poté, co bylo zjištěno, že nesplnila svůj závazek řešit škodlivé aspekty zvláštního daňového režimu pro mezinárodní holdingové společnosti. 

6. Stanovisko Finančního analytického úřadu (FAÚ): Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?
Finanční analytický úřad FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země. Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. Úplné znění stanoviska zde

7. MPO - Digitalizace veřejné správy pokračuje: Otázky a odpovědi k datovým schránkám
Proč se zřizují podnikatelům datové schránky? Od 1. ledna letošního roku Ministerstvo vnitra povinně zřídilo všem podnikajícím fyzickým osobám, ale i nepodnikajícím právnickým osobám (například spolkům) ze zákona datovou schránku. Stát tak chce opustit nákladný a komplikovaný způsob komunikace s podnikateli i nepodnikajícími právnickými osobami, který je realizován zejména doručováním písemných psaní. Reaguje tak na požadavky digitální doby, v níž žijeme. Více zde

8. Tisková zpráva MPSV: MPSV týdně zablokuje desítky falešných webů. Tváří se jako oficiální stránky ministerstva, jde o podvod
Ministerstvo práce a sociálních věcí nadále varuje před falešnými weby, které napodobují oficiální stránky resortu. Nabízí „formuláře“ k příspěvku na bydlení a uživatele nabádají, aby se přihlásili bankovní identitou. Jde ale o podvod a lidé tak mohou přijít o peníze na svých účtech. Nově se objevují také weby, které se tváří jako ePortál České správy sociálního zabezpečení. MPSV tyto podvodné stránky okamžitě blokuje, stále ale vznikají nové. Týdně je zablokováno asi dvacet domén. 

9. Tisková zpráva MPSV: Podpora podnikového vzdělávání z evropských dotací pokračuje, MPSV vyhlásilo novou výzvu
Ministerstvo práce a sociálních věcí v pondělí 20. března vyhlásilo druhou březnovou výzvu zaměřenou na další profesní vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Celkem budou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost plus projekty za 1,6 miliardy korun. Výzva navazuje na úspěšnou realizaci bezmála tří tisíc projektů, které byly podpořeny v předchozích letech.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – předplatné 2023

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 % 

- Dne 8. 3. 2023 vyšlo nové číslo Metodických aktualit. V MA č. 3/2023 jsme pro Vás připravili přehled aktualit a novinek z oblasti účetnictví a daní z příjmů 2022/2023. Připomeneme si také základní pravidla a zásady, které musí (nejen) účetní dodržovat v oblasti GDPR. Aktuální číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – předplatné 2023
Účetnictví ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 % 

Účetnictví NO a obcí – předplatné 2023
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 %

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 3/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2023.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 20. 3. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 20. 3. 2023 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

4. 5. 2023
Chci být účetní, ale jak mám začít? - odpolední workshop (lektor: Ing. Simona Kropáčková)
16. 5. – 18. 5. 2023
Základy účetnictví – 3denní speciál (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
5. 6. – 6. 6. 2023
Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

27. 3. 2023
Moje první daňové přiznání – DPFO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
28. 3. 2023
Moje první daňové přiznání – DPPO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
29. 3. 2023
Neziskovky – novinky a problémové oblasti (daně) (lektor: Ing. Tomáš Doležel)
29. 3. 2023
Zásoby z pohledu účetnictví a daní (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
6. 4. 2023
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
12. 4. 2023
Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
13. 4. 2023
Komplikované účetní případy v kontextu interpretací NÚR (lektor: Ing. Alice Šrámková)
18. 4. 2023
Mezinárodní zdanění (lektor: Ing. Jan Tecl)
20. 4. 2023
Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
26. 4. 2024
Nájmy nemovitých věcí – účetní a daňový pohled (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
27. 4. 2023
Převodní ceny (lektor: Mgr. Ing. Radim Bláha)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/