Newsletter SÚ ČR 21-01-2020

21. 1. 2020

Vážení,

v následujícím textu si Vás dovolujeme informovat o naší činnosti, produktech a aktualitách minulého týdne.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Finanční správa varuje před podvodnými e-maily
V posledních dnech jsou rozesílány e-maily, které působí dojmem, že je rozesílá Finanční správa a vypadají jako upozornění finančního úřadu na daňový nedoplatek. Finanční správa připravuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele. 

2. Informace k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při splnění zákonných podmínek při nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě
Generální finanční ředitelství považuje za důležité upozornit na skutečnost, že ke dni 1. 11. 2019 došlo zákonem č. 264/2019 Sb., k novelizaci zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonné opatření“). Novela zákonného opatření rozšířila osvobození podle § 7 zákonného opatření. Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, je možné uplatnit osvobození rovněž v případě úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě. 

3. Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí
Katastrální úřady průběžně provádějí revizi katastru nemovitostí (dále jen „revizi katastru“) z důvodu nesouladu údajů o nemovitých věcech evidovaných v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, neboť bylo zjištěno, že v řadě případů vlastníci nemovitých věcí nesplnili svou ohlašovací povinnost a příslušnému katastrálnímu úřadu neoznámili změny u nemovitých věcí v jejich vlastnictví, přičemž v souvislosti s některými změnami může poplatníkovi daně z nemovitých věcí vyvstat povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Více zde

4. Tisková zpráva GFŘ: Všechny finanční úřady budou mít otevřeno celý týden. Pro komfortní podání daňového přiznání bude rozšířena pracovní doba
Finanční správa rozšíří úřední hodiny všech územních pracovišť nad rámec obvyklých úředních hodin a to v termínu od 20. ledna do 31. ledna 2020. Na všech pracovištích finančních úřadů bude v tomto období zajištěn provoz podatelny a pracovišť majetkových daní v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin a v pátek od 8.00 do 14.00 hodin. 

5. Finanční zpravodaj číslo 2/2020
Dne 16. 1. 2020 vydalo Ministerstvo financí ČR Finanční zpravodaj č. 2/2020, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
 • Dne 13. 1. 2020 vyšlo první číslo letošního ročníku Metodických aktualit – MA č. 1/2020, které přináší všechny podstatné informace o změnách v sociálním a zdravotním pojištění v r. 2020. Druhá část publikace je věnována odpovědím na dotazy z praxe z oblasti účetnictví, daní a navazujících oblastí. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Je období účetních uzávěrek a závěrek. Na Vašem stole nebo v PC by neměly chybět Metodické aktuality č. 10/2019, které jsou celé zaměřeny právě na účetní závěrku podnikatelů 2019. Obsahují řadu praktických přehledů a příkladů, zvláštní přílohu tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztráty s vazbami na doporučený účtový rozvrh pro rok 2019. MA č. 10/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu
 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2019


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

3. 2. 2020
Novela zákona o EET a související změny u DPH v roce 2020 (lektor: Tomáš Líbal)

5. 2. – 22. 4. 2020
IFRS – praktické aplikace (lektorka: Ing. Martina Křivánková, FCCA)

6. 2. 2020
MA – GDPR – praktický průvodce pro účetní (lektor: MVDr. Milan Vodička)

7. 2. 2020
Zdanění a pojištění cizinců v případových studiích včetně ročního zúčtování (lektorka: Mgr. Magdaléna Vyškovská)

11. 2. 2020
MA – Sociální a zdravotní pojištění – změny od roku 2020 (lektorka: Ing. Marta Ženíšková)

11. 2. 2020
Novinky v daňovém procesu (lektor: Ing. Miloslav Kopřiva)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz