Newsletter SÚ ČR 20-09-2022

20. 9. 2022

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Nařízení vlády č. 272/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie
- Vyhláška č. 271/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
- Vyhláška č. 270/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
- Vyhláška č. 269/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

2. Zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR ze dne 14. 9. 2022 

3. Úřední věstník Evropské unie (L 234 z 9. 9. 2022):
- Nařízení Komise (EU) 2022/1491 z 8. 9. 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 17 

4. Tisková zpráva MF ČR: Ministerstvo financí vás zve na Den otevřených dveří 28. září 2022
Budova Ministerstva financí se popáté v historii v rámci Dne české státnosti 28. září 2022 otevírá veřejnosti. Komentované prohlídky přináší nahlédnutí do zákulisí míst Ministerstva financí a zajímavých prostor bývalého kláštera řádů bosých karmelitek a anglických panen. Těšit se můžete na již tradičně bohatý doprovodný program. Připravili jsme pro vás také přednášku Finanční gramotnosti, na kterou si můžete provést rezervaci společně s komentovanou prohlídkou. 

5. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila snížení spotřební daně na naftu o 1,50 Kč na litr do konce roku 2023
Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na pokračování snížené spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 Kč na litr. Vláda návrh schválila a v pátek 16. září by ho měla začít projednávat Sněmovna ve zrychleném procesu legislativní nouze. 

6. Tisková zpráva MPSV: Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července
Maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zpětně od 1. července 2022 zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 Kč. Rozhodla o tom dne 14. září vláda na návrh, který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jde o součást balíčku opatření na podporu zdravotně znevýhodněných osob, z nichž většinu na konci srpna již vláda schválila. 

7. Tisková zpráva MPSV: Důchody se od ledna opět zvýší, v průměru o 825 korun
Od začátku příštího roku se opět zvýší všechny důchody, kromě starobních tedy i invalidní a pozůstalostní. Tentokrát půjde o řádnou valorizaci, což znamená, že se budou zvyšovat obě složky důchodů. O 140 korun dostanou přidáno všichni bez ohledu na to, kolik nyní pobírají. K tomu se zvedne i takzvaná procentní výměra, a to o 5,1 procenta. Průměrný starobní důchod by se tak měl po Novém roce zvýšit o 825 korun. Navíc od ledna ke starobnímu důchodu přibude 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. 

8. Aktualita ČSSZ: Pravidelně pořádané německo-české poradenské dny nabídnou zájemcům konzultaci ohledně jejich důchodových nároků
Lidem, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu poradí ohledně jejich důchodových nároků odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Deutsche Rentenversicherung (DRV). Odborníci z obou institucí poskytnou zájemcům bezplatnou konzultaci 20. září 2022 v informačním a poradenském místě DRV v Pasově.

Program PP pro školy

S novým školním rokem opět oživujeme program podpory praktického vzdělávání na středních ekonomických školách, a to ve spolupráci s naší partnerskou firmou Poradce podnikatele partnerem a společným produktem DANĚ PRO LIDI.
Program PP pro školy je určený pro střední školy s ekonomickým zaměřením. Přihlášením do programu získají studenti a učitelé možnost využívat odborné online systémy Daně a Mzdy pro lidi pro vzdělávací/vyučovací účely. Program pomáhá ke zkvalitnění výuky odborných ekonomických předmětů a přináší propojení teorie s praxí.
Více informací naleznete zde.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNOU NABÍDKU:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2022 dvou nebo tří odborných časopisů v tištěné podobě a ušetříte 10 %.
- BALÍČEK DUO obsahuje časopisy Metodické aktuality a Účetnictví,
- BALÍČEK TRIO obsahuje časopisy Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.

 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
Dne 8. 9. 2022 vyšlo nové číslo Metodických aktualit. MA č. 7/2022 se věnují daňové kontrole - jaká práva a povinnosti má kontrolovaný daňový subjekt a jaké pravomoci a povinnosti má správce daně, proč je důležité znát přesně okamžik zahájení kontroly, jak se bránit, pokud s postupem správce daně nebo s výsledky kontrolního zjištění – doměřenou daní daňový subjekt nesouhlasí. Nechybí ani stanoviska k dotazům z oblasti účetnictví, daní a pracovněprávní oblasti. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitalizované podobě na zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 9/2022 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2022.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 21. 9. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 21. 9. 2022 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

27. 9. 2022
Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS (lektor: Ing. Alena Kochová)
29. 9. 2022
Výkaz cash flow prakticky aneb bud vás to bavit (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
4. 10. 2022
Spotřební daně prakticky (lektor: Ing. Jan Tecl)
11. 10. 2022
Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech) (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
12. 10. 2022
Prodej závodu, vklad závodu a squeeze-out (lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna)
14. 10. 2022
Úvod do práva pro ekonomy (lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová)
17. 10. 2022
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (lektor: Marek Reinoha)
21. 10. 2022
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna)
26. 10. 2022
Zásoby z pohledu účetnictví a daní (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
27. 10. 2022
Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
31. 10. 2022
Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení s důrazem na změny DPH v důsledku novel 2020, 2021 a 2022 (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/