Newsletter SÚ ČR 20-07-2021

20. 7. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Tisková zpráva GFŘ: DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí od července 2021
Od 1. 7. 2021 až do nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) platí stále podle zákona o DPH - osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. To platí pro všechny dovozy zboží do 22 EUR, které jsou propuštěny do volného oběhu v České republice, bez ohledu na druh přepravce – např. Česká pošta či expresní přepravce. 

2. Finančni správa ČR: Jste subjekt zasažený tornádem? Dejte o sobě Finanční správě vědět!
V souvislosti s rozhodnutím ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události – tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku, které bylo vydáno dne 29. 6. 2021 ve Finančním zpravodaji 26/2021, dochází u dotčených daňových subjektů k prominutí vyjmenovaných sankcí souvisejících s plněním daňových povinností. 

3. Finanční správa ČR: Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů
Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy. 

4. Tisková zpráva MPSV: Přídavky na děti se zvýší. Chybí už jen podpis prezidenta
Návrh na zvýšení přídavků na děti, který předložila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), byl dne 13. 7. definitivně schválen. Stačí už jen podpis prezidenta republiky. „Nyní už nic nestojí v cestě tomu, aby se znatelně zvýšily rozpočty mnoha pracujících rodin s dětmi. Senát návrh vrátil jen s drobnými úpravami technického charakteru. Poslanecká sněmovna proto bez problémů senátní verzi odsouhlasila,“ vysvětlila Jana Maláčová. Kromě vyšší vyplácené částky, se rozšíří i okruh těch, kteří na přídavek budou mít nárok. Nově na něj dosáhne přibližně půl milionu dětí, což je zhruba dvojnásobek dětí než dnes. Zvýšení se promítne již do období od 1. července tohoto roku. 

5. ČSSZ na Facebooku zveřejnila informace, jak postupovat při uzavření dětského tábora
Začaly prázdniny a spolu s nimi i mnoho dětských táborů. Jak je to ale s nárokem na ošetřovné v případě, kdy dojde k uzavření dětského tábora z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídatelné události?
Pokud dojde k uzavření dětského tábora, v jehož denní či týdenní péči dítě jinak je (pobytový i příměstský tábor), z nařízení příslušného orgánu, vznikne zaměstnanci (při splnění ostatních stanovených podmínek) nárok na ošetřovné, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let. To samé platí v případě, pokud je dítěti nařízena karanténa a jeho pobyt na táboře by byl z tohoto důvodu ukončen či přerušen. Nárok na výplatu je pouze po stanovenou podpůrčí dobu 9 kalendářních dnů (16 kalendářních dnů u samoživitelů), nejdéle však do dne, ve kterém měl tábor skončit. Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
Při karanténě budete žádat na tiskopise „Rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče“ vystaveném lékařem (hygienou). Při uzavření tábora na tiskopise „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)“, kde do názvu školy napíšete označení tábora a údaj o zřizovateli tábora. 

 

NOMINUJTE SVÉHO FAVORITA NA TITUL ÚČETNÍ ČI ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2021:

4. ročník profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU pořádá společnost WOLTERS KLUWER ČR a koná se pod odbornou záštitou Komory certifikovaných účetních a Svazu účetních ČR. Nominace kandidátů probíhá do 6. 9. 2021. Přihlášky lze zasílat přes webové stránky www.ucetni-roku.cz

 

VYUŽIJTE VÝHODNOU LETNÍ NABÍDKU:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2021 dvou nebo tří odborných časopisů a ušetříte 10 %.
- BALÍČEK DUO obsahuje časopisy Metodické aktuality a Účetnictví.
BALÍČEK TRIO obsahuje časopisy Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.

 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

METODICKÉ AKTUALITY – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 8. 6. 2021 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit. MA č. 6/2021 vysvětlují aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění a přinášejí základní přehled změn a novinek týkající se nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Naleznete v nich i stanoviska k aktuálním dotazům z praxe z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

ÚČETNICTVÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 7/2021 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2021.CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/