Newsletter SÚ ČR 19-09-2017

19. 9. 2017

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto informovat o novinkách a nabídnout školení SÚ ČR na aktuální témata:

11. 10. 2017 = Daňový řád pro účetní
 
12. 10. 2017 =  Fakturace v přeshraničním obchodu a službách /včetně účtování přijatých faktur/
 
17. 10. 2017 = Fakturace a daňové doklady, náležitosti dokladů podle dalších zákonů platných v ČR včetně zákona o evidenci tržeb

NEPŘEHLÉDNĚTE! 27. 10. – 4. 11. 2017 Za hraniční seminář – Uzavření roku 2017 a novinky v daňové oblasti ve II. pololetí roku 2017 . Nepropásněte příležitost načerpat slunce a nové informace před zimou – termín pro ukončení přihlášek je prodloužen do 22. 9. 2017. V nabídce jsou poslední 4 volná místa!

31. 10. 2017 =  Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2017

9. 11. 2017 = Nestandardní situace v přeshraničním obchodě a službách a jejich promítnutí do daní a účetnictví
  
5. 12. 2017 = Účetní závěrka 2017
 
8. 12. 2017 = Mzdové aktuality 2018

13. 12. 2017 = Účetní a daňové aktuality

15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018 

1. 2. 2018 = Změny v personální a mzdové oblasti v praxi od roku 2018
 

Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí? 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/ 
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 


Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka:
 

 • Dne 18. 9. 2017 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit č. 8/2017. Neváhejte a objednejte si toto aktuální číslo našeho časopisu, získáte tak podrobný odborný komentář k nejdůležitějším věcným změnám v oblasti DPH, které přinesla novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 7. 2017. Jeho autorem je Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Závěrečná část publikace je věnována dotazům z praxe, které se týkají účetní a daňové problematiky. MA č. 8/2017 si můžete objednat přes náš E-shop
 • Využijte letní akce, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 710 Kč. Objednat si ho můžete přes E-shop
 • Balíček k novele účetních předpisů zahrnuje pět vybraných čísel Metodických aktualit, které se věnují nejdůležitějším změnám v účetních předpisech od roku 2016. Balíček lze objednat přes E-shop za 235 Kč.  
 • Celý ročník MA 2016 můžete v rámci mimořádné akce získat za 499 Kč. Objednat si ho můžete přes E-shop
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2016 za cenu 50 Kč MA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

Legislativa a navazující informace:

Dne 13. 9. 2017 bylo ve Sbírce zákonů ČR publikováno nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením se s účinností od 1. 1. 2018 základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin zvyšuje na 73,20 Kč za hodinu (z původních 66 Kč) nebo 12 200 Kč za měsíc (z původních 11 000 Kč). Současně se mění i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací.

Dne 15. 9. 2017 byly ve Sbírce zákonů ČR v částce 102 publikovány následující novely zákonů: 

 • Zákon č. 289/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 291/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Finanční správa se bude v případech závažného podezření na riziko neodvedení daně do státního rozpočtu, při kterých je oprávněna využívat tzv. zajišťovací příkazy, řídit novým metodickým pokynem. Více viz tisková zpráva MF ČR ze dne 14. 9. 2017.

Dnem 1. 10. 2017 Ministerstvo financí ČR spustí účtenkovou loterii pod názvem Účtenkovka. Stačí jen zaregistrovat účtenku vydanou obchodníkem, který eviduje tržby podle zákona o evidenci tržeb – to lze dvěma způsoby, a to prostřednictvím webového formuláře na www.uctenkovka.cz nebo mobilní aplikace Účtenkovka, která umožní automatické načtení údajů z účtenky. Více zde.

Další důležité informace:

Svaz účetních České republiky vydal Tiskovou zprávu k novele obsahové náplně živnosti "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" zde.

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
https://www.svaz-ucetnich.cz