Newsletter SÚ ČR 19-04-2022

19. 4. 2022

Vážení klienti,


v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila snížení spotřební daně z nafty a benzínu o 1,50 Kč na litr
Na jednání dne 13. dubna vláda jednohlasně odsouhlasila novelu zákona o spotřebních daních, díky které dojde k dočasnému snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr, a to s účinností od 1. června do 30. září 2022. 

2. Tisková zpráva MF ČR: Směrnice DAC 7 umožní lepší daňovou kontrolu podnikání na digitálních platformách
Vláda schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Návrh implementuje směrnici Rady EU o správní spolupráci v oblasti daní, tzv. směrnici DAC 7, která reaguje na dynamicky se měnící podmínky v oblasti digitálních platforem. 

3. MF ČR: Ministerstvo financí k Ukrajině – aktualizace k 13. 4. 2022
Ministerstvo financí stejně jako česká vláda jednoznačně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajině. Za účelem pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům proto MF přijalo celou řadu opatření, mj. aktivní uplatňování a případné rozšiřování ekonomických sankcí proti Rusku, vystoupení České republiky z postsovětských bank, daňové zvýhodnění dobročinných sbírek na podporu Ukrajiny, pomoc klientům Sberbank CZ při získání náhrad za své vklady či aktivní vyhledávání ubytovacích kapacit v gesci resortu financí pro Ukrajince utíkající před válkou. 

4. MF ČR: Stanovisko MF k majetkovým účastem státu
Ministerstvo financí zveřejňuje stanovisko k vykazování majetkových účastí státu v účetnictví organizačních složek státu. 

5. Tisková zpráva ČSSZ: Navštivte česko-rakouské poradenské dny, kde můžete s odborníky konzultovat své důchodové nároky
Pracovali jste nebo pracujete v Rakousku či v České republice a blíží se vám důchodový věk? Česká správa sociálního zabezpečení ve spolupráci s PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT (PV) pořádá poradenský den, díky kterému získáte informace ohledně svých důchodových nároků z obou států. Odborníci z obou institucí vám poradí 24. května na Okresní správě sociálního zabezpečení ve Znojmě. 

6. Konec prodejů pouze po telefonu, nově bude nutné vše potvrdit písemně
Vláda dne 13. dubna podpořila úpravu zákona o ochraně spotřebitele a změny v občanském zákoníku. Novinky se kromě jiného týkají prodejů po telefonu. Nově nebude stačit pro uzavření smlouvy pouhý telefonát. Novela zavádí, že aby byla smlouva platná, podnikatel bude muset spotřebiteli svou telefonickou nabídku potvrdit v textové podobě, tj. např. e-mailem, a spotřebitel bude muset svou vůli smlouvu uzavřít potvrdit také v textové podobě.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“
- 21. 4. a 28. 4. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 21. 4. a 28. 4. 2022 v 17:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.

Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
VÝHODNÁ AKCE: Metodické aktuality ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

- Dne 11. 4. 2022 vyšlo nové číslo Metodických aktualit. V MA č. 4/2022 jsme se zaměřili na různé formy společného podnikání členů rodiny z pohledu daně z příjmů – podnikání manželů, podnikání za účasti spolupracujících osob, podnikání členů rodiny sdružených ve společnosti, rodinný závod. Nejnovější číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitalizované podobě na zde.

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
VÝHODNÁ AKCE: Účetnictví ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
VÝHODNÁ AKCE: Účetnictví NO a obcí CELÝ ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 4/2022 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2022.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

27. 4. – 28. 4. 2022, Hotel Na Farmě, Choťovice 134 (okr. Kolín)
Přeshraniční obchod a služby – účetně, daňově (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

26. 4. 2022
Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS (lektor: Ing. Alena Kochová)
28. 4. 2022
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
2. 5. 2022
Cestovní náhrady se zaměřením na problémové oblasti – v příkladech (on-line) (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
3. 5. 2022
Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech) ((lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
4. 5. 2022
Zákoník práce v praxi (lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
5. 5. 2022
Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
6. 5. 2022
Základní rozdíly mezi ČÚS a IFRS (lektor: Ing. Kamila Marešová)
10. 5. 2022
Moje první daňové přiznání – DPFO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
11. 5. 2022
Moje první daňové přiznání – daňová evidence (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
12. 5. 2022
Náklady a výnosy v roce 2022 – účetní a daňový pohled (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/